Terugkoop van een Koopgarantwoning

Bij Koopgarant is sprake van een terugkoopregeling: de corporatie of ontwikkelaar koopt de woning gegarandeerd terug van de eigenaar van een Koopgarantwoning. De corporatie of ontwikkelaar beschikt na terugkoop weer over de woning en daarmee over de koperskorting die bij verkoop was verstrekt.

Gegarandeerde terugkoop

Als een eigenaar de Koopgarantwoning wil verkopen, moet hij de woning aanbieden aan de corporatie/ontwikkelaar. Vervolgens garandeert de corporatie of ontwikkelaar de woning binnen 3 maanden terug te kopen. Dit betekent dat er in principe maximaal 3 maanden zit tussen de te-koopaanbieding en de teruglevering. Deze periode kan langer zijn wanneer er veel tijd nodig is om tot overeenstemming te komen.

Taxatie bij terugkoop

Bij het terugkopen van de woning kan de eigenaar kiezen uit een lijstje van ten minste 3 taxateurs óf de eigenaar wijst zelf een taxateur aan, De taxatie moet voldoen aan de taxatienormen voor Koopgarant. Zo moeten taxatierapporten gevalideerd zijn. De waardestijging als gevolg van investeringen door de eigenaar wordt afzonderlijk getaxeerd. Dit deel van de waardestijging wordt voor 100% in de terugkoopprijs verrekend en komt geheel toe aan de eigenaar. Meer over taxatie.

Terugkoopbegeleiding door OpMaat

Het is mogelijk de terugkoop van Koopgarantwoningen tegen een vast tarief door OpMaat te laten begeleiden. Wij nemen dan de uitvoerende en coördinerende rol bij terugkoop van de corporatie over. Door onze up-to-date kennis en ervaring met terugkopen van Koopgarantwoningen wordt de terugkoop geheel volgens de bepalingen en efficiënt uitgevoerd op een klantvriendelijke wijze. Daarnaast wordt uiteraard altijd gebruik gemaakt van de meest recente overeenkomsten. Lees meer hierover op de pagina Terugkoopbegeleiding of neem contact met ons op: tel. 033 - 462 12 23.

Strategie na terugkoop

Na terugkoop kan de corporatie of ontwikkelaar zelf bepalen of de woning opnieuw als Koopgarantwoning wordt verkocht, in de vrije verkoop gaat of wordt verhuurd. Dit biedt de mogelijkheid de woning opnieuw in te zetten in de eigen voorraadstrategie. Een duurzame inzet van Koopgarant voor de middeninkomens is hiermee mogelijk. OpMaat kan hierbij adviseren.