KOOPstart goed geregeld!

Starterswoningen rendabel verkopen zonder zorgen? Een licentie KOOPstart levert u een juridisch en praktisch goed geregeld product op om starterswoningen onder voorwaarden te verkopen.

Het proces van de verkoop met koperskorting en de vergoeding die de koper aan u betaalt bij doorverkoop, is met een aantal waarborgen omgeven. KOOPstart voldoet aan alle fiscale en juridische eisen en is goedgekeurd voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) . Hierdoor is KOOPstart gemakkelijk, efficiënt en direct toepasbaar.

Erfpacht- en KOOPstartbepalingen 

Alle afspraken over de verkoop en doorverkoop zijn juridisch vastgelegd in de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen

Gevalideerde taxatie

Bij de toepassing van KOOPstart is een correct uitgevoerde taxatie van groot belang. Zowel bij de verkoop, als op het moment dat de eigenaar de woning doorverkoopt en er sprake is van omzetting van de erfpacht naar eigendom. Bij doorverkoop op termijn vindt er immers een afrekening plaats. Een onafhankelijke taxateur stelt in deze situaties een gevalideerd taxatierapport op dat voldoet aan de Erfpacht- en KOOPstartbepalingen. Alle informatie over de taxatie bij KOOPstart is te vinden bij Relevante documenten .

Koopstart en de fiscus

Voor KOOPstart zijn duidelijke afspraken met de fiscus gemaakt over btw en overdrachtsbelasting.

BTW en overdrachtsbelasting bij nieuwbouw

De BTW wordt geheven over de KOOPstartprijs (de marktwaarde min de koperskorting). Nieuwbouw is vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Voor deze regeling mag momenteel de KOOPstartprijs niet hoger zijn dan € 240.000.  

Overdrachtsbelasting bij bestaande woningen.

Voor bestaande bouw heft de Belastingdienst overdrachtsbelasting over de KOOPstartprijs.

Nationale Hypotheek Garantie en financiering

De financiering van KOOPstartwoningen voor kopers is goed geregeld. Kopers kunnen probleemloos een hypotheek verkrijgen en in aanmerking komen voor de Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Meer informatie over de financiering van KOOPstart leest u in het document KOOPstart en hypotheek.

MIKK-meter: maatwerk in koperskorting

Wilt u KOOPstart inzetten om de juiste doelgroep te bereiken? Met de MIKK-meter toetst u vooraf de financiële draagkracht van een koper om te beoordelen of de koper de woning ook zonder de koperskorting kan kopen. Bij de verkoop van nieuwbouw is de MIKK-meter een optie. Bij de verkoop van bestaande KOOPstartwoningen is de MIKK-meter verplicht.  Lees ook de Flyer over de MIKK-meter 

Wilt u meer weten over KOOPstart?

Bel gerust met een van onze adviseurs op tel 033 462 21 23