Rekenvoorbeelden KOOPstart

In onderstaande voorbeelden kunt u lezen hoe de KOOPstartprijs en de vergoeding bij doorverkoop wordt berekend. Voorbeeld 1 is een berekening in geval van waardestijging van de woning bij doorverkoop. Voorbeeld 2 is een rekenvoorbeeld van waardedaling bij doorverkoop.

Voorbeeld 1: Doorverkoop* en afrekening met KOOPstart bij waardestijging

Verkoopprijs KOOPstartwoning 

Getaxeerde marktwaarde woning bij verkoop

225.000

Koperskorting 16%

36.000

KOOPstartprijs 

189.000

  

Te ontvangen vergoeding bij doorverkoop KOOPstartwoning  

Gerealiseerde doorverkoopprijs is 255.000

Oorspronkelijke koperskorting

 36.000

Aandeel waardestijging voor ontwikkelaar** 24% x 30.000
(255.000 - 225.000)

 7.200

Totaal door ontwikkelaar te ontvangen vergoeding

43.200

    

 Voorbeeld 2: Doorverkoop* en afrekening met KOOPstart bij waardedaling

Verkoopprijs KOOPstartwoning 

Getaxeerde marktwaarde woning bij verkoop 

225.000

Koperskorting 16%

36.000

KOOPstartprijs

189.000

Te ontvangen vergoeding bij doorverkoop KOOPstartwoning 

Gerealiseerde doorverkoopprijs is 205.000

Oorspronkelijke koperskorting

36.000

Aandeel waardedaling voorontwikkelaar** 24% x - 20.000
(205.000 - 225.000)

- 4.800

Totaal door ontwikkelaar te ontvangen vergoeding

31.200

  

 *  De wijze van berekening van de vergoeding bij tussentijdse afrekening is vrijwel identiek: In plaats van 'gerealiseerde doorverkoopprijs' moet dan gelezen worden: 'getaxeerde marktwaarde bij omzetting'.

** De ontwikkelaar deelt in de waardeontwikkeling voor 1,5 x het kortingspercentage. In dit geval dus 1,5 x 16% = 24%. Deze verhouding is vastgesteld door het ministerie van BZK.


Heeft u vragen over de berekening bij KOOPstart?

Bel ons op tel. 033 462 12 23