Begeleiding omzetting KoopStart


Het afhandelen van KoopStart-omzettingen kost tijd. Het moet zorgvuldig en volgens de Erfpacht- en KoopStartbepalingen verlopen. Wij hebben alle kennis en ervaring hiervoor in huis om u hierbij te ontlasten en nemen het graag van u over!

 

Omzetting

Wanneer een eigenaar van een KoopStartwoning de woning wil doorverkopen, moet hij met u afrekenen om het volledig eigendom van de woning te verkrijgen. Ook kan een KoopStarteigenaar tussentijds afrekenen. De overgang van erfpacht naar volledig eigendom wordt bij KoopStart "omzetting" genoemd. Een omzetting van KoopStart vindt plaats doordat u het bloot eigendom levert, na de betaling van een vergoeding door de eigenaar. De Erfpacht en KoopStartbepalingen gaan hierdoor teniet.

Omzettingsproces

Het proces van omzetting bij doorverkoop en tussentijdse afrekening bestaat uit meerdere stappen. Zo moet er een omzettingsovereenkomst worden gesloten en een taxatie plaatsvinden om de waardeontwikkeling en de vergoeding te berekenen. In de verkoopovereenkomst liggen de leveringsvoorwaarden vast van het bloot eigendom. Al met al is dit een procedure die u zorgvuldig moet afhandelen zonder fouten te maken. Wij nemen het graag van u over!


Vragen?

Bel ons gerust als u vragen heeft over omzetting KoopStart en de mogelijkheden om dit door ons te laten uitvoeren: tel. 033 462 12 23.