Bij het afsluiten van een aanvullend pakket op de licentie, krijgt u recht op het gebruik van alle benodigde informatie, modelovereenkomsten en -aktes en (taxatie-) instructies om deze methode toe te passen. Uiteraard staan wij klaar om u hierbij te ondersteunen en uw vragen te beantwoorden. Daarnaast is het mogelijk om ons in te schakelen voor het begeleiden van een verduurzamingstraject met KoopGarant-woningen.

Begeleiding verduurzaming


Bij de volgende zaken kunnen wij u tegen een extra vergoeding ondersteunen:

  • Adviseren en meedenken over de beste financiële en organisatorische aanpak voor dít blok of complex.
  • Wij stellen samen met u vast welk aanbod er op welke manier wordt gedaan aan de KoopGarant-eigenaren.
  • Wij informeren de erfpachters tijdens een informatiebijeenkomst en/of we voeren individuele gesprekken. Dit kan zowel fysiek als online.
  • Begeleiden van de individuele afhandeling van de wijziging. We zorgen voor de voortgang en onderhouden de klantcontacten namens de corporatie.
  • Coaching op individuele gesprekken met erfpachters. Wij voeren bijvoorbeeld 3 gesprekken samen, waarna de resterende gesprekken door jullie zelf gevoerd kunnen worden.
  • Ondersteuning bij vragen over het opstellen van de berekening en overeenkomst.
  • Ondersteuning in het contact met de taxateur, aannemer en notaris.


Meer weten?

Heeft u belangstelling voor één of meer van deze diensten? Bel ons gerust op 033 462 12 23.  Wij informeren u graag over de begeleidingsmogelijkheden bij de verduurzaming van KoopGarant-woningen.