Algemene voorwaarden

 

Disclaimer

Stichting OpMaat is zeer zorgvuldig bij de samenstelling en het beheer van de website www.opmaat.nl. Desondanks is het mogelijk dat deze website onjuistheden of onvolkomenheden bevat. Stichting OpMaat is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van technische of redactionele fouten die kunnen voorkomen op de site en voor het niet beschikbaar zijn van de site. Ook is zij niet aansprakelijk voor de informatie op websites van derden, waarnaar links op deze site verwijzen.

 

Copyright

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, afbeeldingen, geluiden, software en andere materialen op deze site zijn eigendom van Stichting OpMaat. Reproductie inclusief verspreiding is alleen mogelijk na toestemming van de eigenaar.
Alle op deze site afgebeelde merken zijn eigendom van Stichting OpMaat en worden onder licentie gebruikt door de licentiehouders. Gebruik van enig merk afgebeeld op deze site is strikt verboden, tenzij de eigenaar hiertoe vooraf haar schriftelijke toestemming heeft verleend.