Alle particuliere nieuwsberichten

 

Begin november publiceerde het NIBUD de nieuwe leennormen voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor 2023. Met hetzelfde inkomen kan iemand in 2023 wat minder lenen dan in 2022. Dit wordt voor veel mensen waarschijnlijk gecompenseerd door inkomensstijgingen.

Koopkrachtondersteuning

Het leek er lange tijd op dat de leennormen flink omlaag zouden gaan vanwege de hoge inflatie en de sterk gestegen energieprijzen. Maar het forse pakket aan koopkrachtondersteuning dat het kabinet op Prinsjesdag presenteerde, heeft veel effect: de leennormen gaan hierdoor slechts beperkt naar beneden: Met een inkomen van € 40.000 kun je zo’n 6% minder lenen, vanaf € 60.000 is het verschil ongeveer 2%.
Naar verwachting krijgen de meeste mensen door loonstijgingen meer financieringsruimte: het NIBUD berekende dat bij een loonstijging van 3,75% de financieringsruimte voor alle inkomensgroepen iets ruimer wordt.
 

Effect rentestijging

Het effect van de rentestijging is veel groter dan de wijziging van de leennormen. Kon je aan het begin van het jaar met een inkomen van € 50.000 nog tot € 239.000 lenen, nu is dit, met rentes tegen de 4,5%, zo’n € 30.000 minder. 

Twee inkomens

Vanaf 2023 tellen twee inkomens volledig mee. Het verschil is overigens zeer gering: in 2022 telde het 2e inkomen voor 90% mee in de bepaling van het financieringslastpercentage. Voor de berekening van de financieringslast zelf telde het 2e inkomen al wel volledig mee. 

Bovengrens € 405.000

Als eerder kondigde de NHG aan dat de bovengrens voor de NHG in 2023 omhoog gaat van € 355.000 naar € 405.000.