Alle particuliere nieuwsberichten

 

Ook nu er ingrijpende maatregelen gelden in verband met het coronavirus, is het mogelijk om reguliere taxaties te laten uitvoeren. Een taxatie inclusief een interne opname is vereist voor een verkoop of terugkoop met KoopGarant en KoopStart. 

 

Bericht NRVT

Op 16 en 17 maart was er in de taxatiebranche even onduidelijkheid over de vraag of het nog mogelijk of nodig zou zijn om een volledige taxatie uit te voeren, inclusief een interne opname van de woning. Deze onduidelijkheid werd opgelost met een bericht van het NRVT op 17 maart.

 

Interne inspectie vereist voor NHG

Voor taxaties ten behoeve van financieringen met NHG geldt dat een taxatie zonder interne inspectie niet door de NHG en door de geldverstrekkers wordt geaccepteerd. De taxateur kan dus niet volstaan met een geveltaxatie.

 

KoopGarant en KoopStart

Bij KoopGarant en KoopStart worden taxaties uitgevoerd bij verkoop, terugkoop en voor omzetting van erfpacht naar eigendom. In alle gevallen is het essentieel dat de staat van de woning gedetailleerd wordt geïnspecteerd en gerapporteerd. Bij KoopGarant wordt vervolgens het waarde-effect van de verbeteringen bepaald. Dit alles is noodzakelijk voor een correcte prijsbepaling. Analoog aan de financieringstaxaties dienen er dus ook voor transacties met KoopGarant en KoopStart volledige taxaties te worden uitgevoerd, inclusief een interne opname.


Voorzorgsmaatregelen

Uiteraard dient een taxateur de algemene voorzorgsmaatregelen in acht te nemen die het RIVM voor iedereen adviseert. Daarnaast kan de taxateur afspraken maken waardoor er tijdens de inspectie geen of zo weinig mogelijk mensen in de woning zijn en waardoor hij geen of zo weinig mogelijk contact heeft met de bewoners.