Alle particuliere nieuwsberichten

Praktische oplossingen voor gemeenten voor betaalbare koopwoningen

 

In samenwerking met Compaenen organiseerden wij op 21 april een webinar over betaalbare koop, met als thema: Middeninkomens in de knel. Er kwamen vele praktische oplossingen ter sprake. Een actief doelgroepenbeleid en het tegengaan van een “vrije prijsontwikkeling” is hard nodig om starters en middeninkomens meer kans te geven op de woningmarkt. Het webinar leverde verder 10 praktische adviezen voor gemeenten op, die je leest in Binnenlands Bestuur: Zo help je middeninkomens wel op weg: 10 lessons learned