Alle particuliere nieuwsberichten

Reactie OpMaat op het coalitieakkoord:

 

Het coalitieakkoord “Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst” zet terecht in op versnelling van de woningbouw tot 100.000 woningen per jaar en afschaffing van de verhuurderheffing. De nadruk op betaalbare huur- en koopwoningen biedt huurders én kopers de komende jaren meer kansen om een passende woning te vinden. OpMaat feliciteert de coalitie partijen VVD, D66, CDA en CU met dit coalitieakkoord en staat samen met andere woningmarktorganisaties klaar om met de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening (VRO) de plannen verder uit te werken en te realiseren. Zodat sociale koopwoningen daadwerkelijk bereikbaar worden voor starters en middeninkomens in heel Nederland.   

De nieuwe minister van VRO krijgt met dit coalitieakkoord de opdracht de woningbouw in Nederland te versnellen naar 100.000 woningen per jaar, zoals onder andere voorgesteld door verschillende organisatie en partijen in de Actieagenda Wonen dit voorjaar. Ook de afschaffing van de verhuurdersheffing en opschorting van de markttoets voor middenhuurwoningen door corporaties is goed nieuws voor bouwend Nederland. OpMaat dringt er op aan dat het opschorten van de markttoets ook betrekking heeft op sociale koopwoningen. Corporaties hebben immers in het verleden bewezen dat zij een grote rol kunnen spelen in het realiseren van nieuwe sociale koopwoningen voor starters en middeninkomens. De groepen die dit coalitieakkoord prioriteit wil geven.

Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van OpMaat vindt het een goede zaak dat het aankomende kabinet juist ook huurders van corporaties de kans wil geven om hun woning te kopen: “Blijvende beschikbaarheid van deze woningen voor middeninkomens vraagt echter wel om inzet van verkoopoplossingen met recht van terugkoop. Zodat er een ‘ijzeren voorraad’ aan betaalbare corporatiekoopwoningen ontstaat. Graag gaan wij vanuit OpMaat hierover het gesprek aan met de Tweede Kamer en de nieuwe minister van VRO om de knelpunten, die wij in onze dagelijkse werkzaamheden met corporaties, gemeenten en andere woningbouwpartijen tegenkomen, op te lossen als onderdeel van de hernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda.”


Het komende kabinet kiest er met dit coalitieakkoord terecht voor om starters te helpen met het kopen van een woning. En noemt daarbij nieuwe vorm van zogeheten premie A-woningen als één van de mogelijkheden. OpMaat ziet met dit coalitieakkoord ook ruimte om de handen ineen te slaan voor een Nationaal Koopstartfonds voor starters, zoals voorgesteld in de Actieagenda Wonen en in recent onderzoek door emeritus-hoogleraar Woningmarkt Johan Conijn.

Simone van de Kuit: “Een Koopstartfonds helpt gemeenten de samenstelling van het woningbouwprogramma beter aan te laten sluiten bij de lokale woningbehoefte. En is daarmee een waardevolle gerichte aanvulling op de Woningbouwimpuls. Met name voor starters die de NHG-grens van meer dan 3,5 ton vaak niet kunnen financieren. OpMaat werkt daarom graag mee om tot een werkbare en effectieve introductie van een Nationaal Koopstartfonds te komen.”

Stichting OpMaat is een landelijk expertisecentrum met unieke sociale verkoopoplossingen voor projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten om starters en middeninkomen aan betaalbare koopwoningen te helpen. Regelingen en licenties die zijn goedgekeurd door de Nationale Hypotheek Garantie en de Belastingdienst.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Dertig KoopStart-woningen in Parc Westerhoeve Heiloo

De eigenaar van het voormalige bungalowpark Westerhoeve in Heiloo wil graag betaalbare koopwoningen realiseren voor jonge mensen in Heiloo en Limmen...

Lees meer

Ook na 20 jaar OpMaat is betaalbaar kopen actueler dan ooit

Stichting OpMaat bestaat dit jaar 20 jaar en in 2 artikelen blikken we terug én vooruit op onze betekenis voor de starter én de woningmarkt.

Lees meer