Alle particuliere nieuwsberichten

De Raad van Commissarissen van Stichting Opmaat heeft Simone van de Kuit per 1 april 2024 voor een periode van vier jaar herbenoemd als enig bestuurder van de stichting. Zij is al bestuurder sinds 1 april 2020. 
 

Karel Schiffer, de voorzitter van de RvC: “Simone is er in de afgelopen vier jaar als bestuurder in geslaagd de organisatie van de stichting verder te professionaliseren en de samen met de RvC ontwikkelde strategie te implementeren.” Hierdoor staat volgens hem de stichting weer vooraan bij de landelijke maatschappelijke en politieke discussie over de realisatie van betaalbare koopwoningen voor starters. Ook was Simone de initiatiefnemer van het beoogde Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Schiffer: "In het verlengde hiervan ligt het in de rede dat Simone van de Kuit ook de komende jaren als bestuurder nauw betrokken blijft bij de implementatie en uitvoering hiervan. De RvC verheugt zich dan ook op de verdere samenwerking de komende jaren." 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Een blik op de toekomst voor koopstarters tijdens symposium 20 jaar OpMaat

OpMaat vierde het 20-jarig bestaan met een symposium in Leusden. Het werd een feestelijke bijeenkomst waarop vooral naar de toekomst werd gekeken. 

Lees meer

Ook na 20 jaar OpMaat is betaalbaar kopen actueler dan ooit

Stichting OpMaat bestaat dit jaar 20 jaar en in 2 artikelen blikken we terug én vooruit op onze betekenis voor de starter én de woningmarkt.

Lees meer