Alle particuliere nieuwsberichten

In Vastgoed Actueel (april) is een interview gepubliceerd met Simone van de Kuit (OpMaat), Johan Conijn (Bijzonder hoogleraar Woningmarkt) en Hendrik Hulscher (Van Wanrooij Projectontwikkeling) over het belang van het op te richten Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen.


Stichting OpMaat is de initiatiefnemer van de oprichting van dit Koopfonds. Simone van de Kuit van OpMaat legt uit waarom het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen nodig is om meer betaalbare koopwoningen voor starters te realiseren. Via het Koopfonds kunnen er meer koopwoningen met KoopStart worden verkocht aan koopstarters met middeninkomens. Deze starters komen nu niet aan bod en staan aan de zijlijn omdat koopwoningen onbetaalbaar zijn. “Dit is ethisch gezien onverteerbaar maar ook niet goed voor de doorstroming op de woningmarkt”, aldus van de Kuit.


Johan Conijn, bijzonder hoogleraar woningmarkt, weerlegt in het artikel de kritiek op het Koopfonds dat het een prijsopdrijvend effect zou hebben: “Er zal geen sprake zijn van een biedingsstrijd dus ik acht de kans op prijsopdrijving zeer gering.” Ook gezien de geringe aantallen transacties in het kader van het Koopfonds, acht Conijn het prijsopdrijvend effect van het fonds te verwaarlozen.


Van Wanrooij Projectontwikkeling maakt al jaren gebruik van KoopStart om betaalbare koopwoningen te ontwikkelen. Hendrik Hulscher, adjunct-directeur bij Van Wanrooij, vindt het een maatschappelijke verantwoordelijkheid om ook mensen met een smallere portemonnee te helpen: “Waar de nood het hoogst is en de gemeenten een voorkeur hebben om met KoopStart te werken, passen we deze toe.”

 

Lees het hele interview in Vastgoed Actueel, april 2023

Gerelateerde nieuwsartikelen

BPD kiest voor begeleiding bij het omzetten van KoopStart

Stichting OpMaat biedt begeleiding bij het omzetten van KoopStart.Ontwikkelaar BPD maakt hier al geruime tijd gebruik van. 

Lees meer

Samen Thuis verkoopt woningen met KoopStart

Ontwikkelaar Samen Thuis biedt 8 starterswoningen aan voor € 301.000 door de inzet van KoopStart. Maar liefst 200 kandidaten per woning hadden zich...

Lees meer