Alle particuliere nieuwsberichten


KoopStart bracht de verkoopoplossing voor onze nieuwe licentiehouder Waelzicht BV.  Na het besluit om 33 van de 72 woningen met KoopStart te gaan verkopen, trok de belangstelling onder kopers enorm aan. Alle KoopStart-appartementen in het project Waelzicht in 's Gravezande zijn nu verkocht of onder optie.


Betaalbaar kopen met KoopStart

Eind vorig jaar liep de verkoop van de 64 appartementen en 8 eengezinswoningen van Waelzicht niet goed. Door een verslechterende woningmarkt, onzekerheid bij doorstromers over de verkoop van de eigen woning en de lange wachttijden tot de oplevering, trokken de nieuwbouwwoningen van €330.000 en €350.000 weinig belangstelling. Hierdoor stagneerde de bouw. De ontwikkelaar besloot daarop om KoopStart toe te passen voor 33 woningen. Door de woningen onder de marktwaarde te verkopen met KoopStart, kregen ook starters een kans op een betaalbare koopwoning. Door KoopStart zijn de verkoopprijzen verlaagd van €330.000 naar €250.000 en van €350.000 naar €290.000. De kopers kregen zelf de keuze om al dan niet met KoopStart te kopen.


Kans voor starters

De belangstelling voor de KoopStart-woningen bleek groot. Met name jonge starters die binding hadden met regio Westland, kwamen op de informatieavond af. Met als resultaat dat vrijwel alle 33 woningen (nog 2 in optie) nu met KoopStart verkocht zijn. Hierdoor is de benodigde 70%-grens om de bouw te starten vrijwel zeker gehaald. Irene Bol van Malkenhorst Makelaars geeft aan dat de verkoop van het project door KoopStart weer is gaan lopen: “Met de huidige rentestand konden veel woningzoekende starters deze woningen niet meer kopen. Wij zijn heel blij dat we hen met KoopStart nu wel een kans op een koopwoning hebben kunnen bieden.”


KoopStart

Met KoopStart verkopen ontwikkelaars, corporaties en gemeenten koopwoningen aan starters voor een lagere prijs dan de marktwaarde. Hierdoor kunnen starters de stap naar een eerste koopwoning maken. Bij verkoop op termijn vindt er verrekening plaats en wordt de waardeontwikkeling van de woning gedeeld. Meer weten over KoopStart? Kijk op www.kopenmetkoopstart.nl  en bel ons gerust als u vragen heeft op tel. 033 462 12 23

 

Meer informatie over het project Waelzicht? kijk op https://www.waelzicht.nl/

Gerelateerde nieuwsartikelen

OpMaat werkt met taxatiebranche aan complextaxatie

OpMaat is bezig met de ontwikkeling van een nieuw model taxatierapport voor complexmatige taxaties van nieuwbouw.

Lees meer

ING financiert KoopStart en KoopGarant

ING gaat vanaf medio juli financieringen verstrekken voor woningen die worden aangekocht met KoopStart en KoopGarant. 

Lees meer