Alle particuliere nieuwsberichten

De bovengrens voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) wordt in 2023 verhoogd van € 355.000 naar €405.000. De rijksoverheid handhaaft wel de grens van € 355.000 voor ‘betaalbare nieuwbouw’. OpMaat pleit er voor dat er daarnaast ook een lagere grens komt voor ‘sociale koop’.

 

Aanpassingen NHG 2023

Vanwege de ontwikkelingen op de woningmarkt wordt de NHG-bovengrensverhoogd van € 355.000 in 2022 naar € 405.000 in 2023. Het is nog niet bekend wat in 2023 de nieuwe normen worden voor de maximale financieringslast. Deze normen worden vastgesteld op basis van berekeningen door het NIBUD. Vanwege de sterk gestegen inflatie is de verwachting dat de financieringslastpercentages in 2023 naar beneden worden bijgesteld. De financieringsvormen worden doorgaans in de loop van november bekend gemaakt.

 

Betaalbaarheidsgrens

De rijksoverheid had de afgelopen jaren de bovengrens voor betaalbare koopwoningen gekoppeld aan de NHG-grens. Het rijk laat deze koppeling nu los: In 2023 blijft de bovengrens van de betaalbare koop € 355.000. Twee derde van de woningen die tot 2030 nieuw worden gebouwd, moet betaalbaar zijn. Hiervan moet 40% betaalbare koop zijn, dus onder de grens van € 355.000.

 

Is ‘betaalbare koop’ ook bereikbaar?

Om een woning met een prijs van € 355.000 te kunnen kopen is momenteel, bij een hypotheekrente van 4,5%, een inkomen nodig van ten minste € 75.000. Dit is veel hoger dan de doelgroep waarop veel gemeenten zich richten, wanneer zij willen dat nieuwbouwwoningen bereikbaar worden voor middeninkomens: namelijk  anderhalf keer modaal (in 2022 € 57.000) of iets hoger. Zij definiëren ‘betaalbare koop’ of ‘sociale koop’ daarom met bovengrenzen tussen € 225.000 en € 280.000. 

OpMaat pleit er dan ook voor dat er een categorie wordt toegevoegd: sociale koop. Daarvan zou de maximale grens ruim onder de € 355.000 moeten komen te liggen.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Verkoop KoopStart-woningen in Alkmaar door Jaagpad B.V.

Het project Jaagpad in Alkmaar is een samenwerking tussen Netjes beheer B.V. uit Amstelveen en Ouwehand Bouw uit Katwijk.

Lees meer

Nieuwe licentie KoopStart Bouwbedrijf van Schijndel

Bouwbedrijf Van Schijndel heeft een licentieovereenkomst gesloten met Stichting OpMaat en ontwikkelt KoopStart-woningen in Bergeijk.

Lees meer