Alle particuliere nieuwsberichten

Stichting OpMaat presenteert haar Position Paper 2023. Nu niet alleen de woningtekorten oplopen maar ook de woningproductie stagneert en de toegankelijkheid van koopwoningen steeds meer onder druk staat, roept OpMaat het Rijk op tot meer maatregelen.


De maatregelen zijn nodig om sneller een groter deel van de nieuwbouwproductie in een goedkoper segment te laten ontwikkelen. Woningcorporaties en projectontwikkelaars hebben meer ruimte nodig om in de betaalbare categorie koopwoningen tot €355.000 (betaalbaarheidsgrens) te kunnen bouwen.


In haar Versnellingsagenda 2023 pleit Opmaat voor 5 concrete maatregelen:

  • Benoem Sociale Koop als aparte categorie en maak hierover lokaal concrete afspraken.
  • Geef woningcorporaties positie en ruimte om nieuwbouw sociale en betaalbare koopwoningen te realiseren.
  • Een structurele bijdrage van het Rijk is nodig voor stimuleringsregelingen voor betaalbare koopwoningen.
  • Jaarlijks actualiseren van de Handreiking betaalbare koop voor gemeenten.
  • Recht op terugkoop koppelen aan kooprecht voor huurders, waardoor ook deze woningen voor de sociale voorraad behouden blijven.

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Een blik op de toekomst voor koopstarters tijdens symposium 20 jaar OpMaat

OpMaat vierde het 20-jarig bestaan met een symposium in Leusden. Het werd een feestelijke bijeenkomst waarop vooral naar de toekomst werd gekeken. 

Lees meer

Ook na 20 jaar OpMaat is betaalbaar kopen actueler dan ooit

Stichting OpMaat bestaat dit jaar 20 jaar en in 2 artikelen blikken we terug én vooruit op onze betekenis voor de starter én de woningmarkt.

Lees meer