Alle particuliere nieuwsberichten


In de Kamerbrief van 7 februari 2023 ‘Meer kansen voor koopstarters’ kondigt de overheid een aantal maatregelen aan om starters op de koopmarkt te helpen. Er verschijnt een Handreiking voor gemeenten over de inzet van verkoopoplossingen en er komt een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen.

Handreiking verkoopoplossingen

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het beschikbaar maken van betaalbare koopwoningen in nieuwbouwprojecten. De gemeente bepaalt hoeveel woningen tot de betaalbaarheidsgrens van €355.000 moeten worden gerealiseerd in nieuwbouwprojecten. Woningen kunnen betaalbaar worden gemaakt door de inzet van verkoopoplossingen zoals bijvoorbeeld KoopGarant, KoopStart en Slimmer Kopen.

Gemeenten moeten daarom meer sturen op de inzet van verkoopoplossingen, of eventueel hierin zelf een rol vervullen. Om gemeenten te helpen heeft de overheid een Handreiking Betaalbare Koop Gemeenten laten opstellen. OpMaat is samen met o.a. de Vereniging Eigen Huis, NHG, SVn via een Klankbordgroep betrokken geweest bij de totstandkoming van de Handreiking. In mei organiseren wij een bijeenkomst voor gemeenten waarin de verschillende rollen die een gemeente kan vervullen bij de inzet van verkoopoplossingen centraal staan.

Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

De gestegen hypotheekrente en de stilvallende nieuwbouwmarkt zorgen ervoor dat starters met een inkomen tussen de 45-65K nog nauwelijks een kans maken om een woning te vinden. Als initiatiefnemers van het Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen zijn wij samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken daarom hard aan het werk om ervoor te zorgen dat het Koopfonds zo snel mogelijk van start kan gaan. Zodat met een bijdrage uit het Koopfonds de eerste starters met een middeninkomen een betaalbare koopwoning kunnen kopen. Het fonds ontvangt hiervoor van het rijk een eerste bijdrage van 40 miljoen euro.

In de Kamerbrief kondigt de minister een aantal uitgangspunten aan voor het op te richten Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Ook heeft hij hierin de toezegging gedaan dat Stichting OpMaat betrokken wordt bij de totstandkoming van het fonds. De minister wil de volgende uitgangspunten voor het Koopfonds hanteren:


*
 Inzet op starters met een huishoudinkomen tot maximaal 2 keer modaal.

* Voor nieuwbouwwoningen tot de betaalbaarheidsgrens (€ 355.000) als maximumprijs.

* Maximaal € 50.000 koperskorting om koper voor risico’s te behoeden.

* De minister verwacht ook een bijdrage aan het fonds van ontwikkelaars en gemeenten.

* Voor de zomer zal de uitwerking van het Nationaal Fonds gereed zijn.

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Samen Thuis verkoopt woningen met KoopStart

Ontwikkelaar Samen Thuis biedt 8 starterswoningen aan voor € 301.000 door de inzet van KoopStart.  Maar liefst 200 kandidaten per woning hadden zich...

Lees meer

KoopStart-licentie voor Boer Projectontwikkeling Nieuwerbrug

Boer Nieuwerbrug is een nieuwe licentienemer KoopStart. Deze ontwikkelaar gaat in Nieuwerbrug 8 woningen betaalbaar met KoopStart verkopen. 

Lees meer