Alle particuliere nieuwsberichten

Op 18 juli jl. deed de rechtbank uitspraak in een zaak die was aangespannen door een bewoner van een KoopGarantwoning tegen Patrimonium Woonservice in Veenendaal. De rechtbank stelde de eisende partij op alle onderdelen in het ongelijk. Deze uitspraak past in een reeks van door corporaties gewonnen rechtszaken, waarbij steeds vrijwel identieke eisen waren gesteld.

 

Geen sprake van krediet

De eiser stelde onder meer dat KoopGarant eigenlijk een renteloze lening is en dus een financieel product in de zin van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Patrimonium zou haar zorgplicht hebben geschonden. De rechtbank oordeelde dat er geen sprake is van een financieel product. Er immers geen sprake van een krediet: er wordt aan de consument geen geldsom ter beschikking gesteld. 

 

Evenwichtig

Verder voerde de eisende partij aan dat bij de KoopGarantbepalingen sprake is van onredelijk bezwarende algemene voorwaarden, die vernietigbaar zijn. Volgens de rechtbank is geen sprake van onredelijk bezwarende bedingen. Weliswaar kan de aanbiedingsplicht bezwarend zijn voor de consument, maar daar staan belangrijke voordelen tegenover: de koperskorting en dus lager woonlasten, de terugkoopgarantie, de deling van een eventuele waardedaling.  Er is volgens de rechtbank dus sprake van evenwichtige bedingen. 

 

Voldoende informatievoorziening

Bovendien stelde de eiser dat hem niet duidelijk was dat de korting bij terugverkoop weer zou worden verrekend. Volgens de rechtbank bleek dit duidelijk uit de koopovereenkomst en de notariĆ«le akte. Ook was de informatievoorziening van Patrimonium, via een brochure, rekenvoorbeelden en een gesprek, voldoende geweest. Daarnaast had de eiser na tekenen van de koopovereenkomst nog een week bedenktijd gehad.  

 

Eerdere uitspraken overeenkomstig

De afgelopen maanden zijn er meerdere uitspraken geweest in rechtszaken tegen corporaties. Hierbij werden de eisers steeds door hetzelfde advocatenkantoor vertegenwoordigd. De eisen en beweringen in deze zaken vertonen sterke overeenkomsten. In alle gevallen werd de corporatie volledig in het gelijk gesteld. 

 

De uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland in de zaak tegen Patrimonium.

 

Onze eerdere berichten:

 

Bergopwaarts wint rechtszaak over KoopGarant (28 mei 2018)

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed bouwen met KoopStart in Barneveld

In de uitbreidingswijk De Lanen Oost in Barneveld gaan Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed samen 38 starterswoningen bouwen met KoopStart.

Lees meer

Terugkoopbegeleiding KoopGarant goed voor De Goede Woning

Het terugkoopteam van OpMaat begeleidt sinds 2017 de terugkoopdossiers voor De Goede Woning in Apeldoorn. In 2023 hebben wij 14 terugkopen van...

Lees meer