Alle particuliere nieuwsberichten

Persbericht: Wetsvoorstel overdrachtsbelasting maakt KoopGarant-verkoop onmogelijk voor corporaties

 

Het wetsvoorstel Wet differentiatie overdrachtsbelasting maakt dat corporaties per 1 januari 2021 veel duurder uit zijn bij het toepassen van ‘verkoop onder voorwaarden’ voor starters, zoals KoopGarant en Slimmer Kopen. Bij de terugkoop van de woningen moeten zij straks een fors hogere overdrachtsbelasting betalen. Voor woningcorporaties wordt het hierdoor onmogelijk dergelijke verkopen nog in te zetten voor de verbetering van de positie van starters op de koopwoningmarkt. Dit staat haaks op de doelstelling van de wetswijziging om de positie van starters te verbeteren. Stichting Opmaat verzoekt de staatssecretaris van Financiën en de minister van BZK daarom om aanpassing van het wetsvoorstel.

 

Terugkoop voor de doelgroep

Woningcorporaties verkopen woningen met ‘verkoop onder voorwaarden’ en maken woningen hierdoor bereikbaar voor starters en huishoudens met lagere middeninkomens. Onderdeel van ‘verkoop onder voorwaarden’ is doorgaans dat de corporatie de woning op termijn terugkoopt en vervolgens opnieuw kan inzetten voor de beoogde doelgroep.

 

Gevolgen stijging overdrachtsbelasting

Het wetsvoorstel heeft onbedoelde neveneffecten De corporatie blijft na terug- en doorverkoop zitten met een aanzienlijke kostenpost omdat de terugkoop belast gaat worden tegen een tarief van 8%. Het wordt daardoor financieel onhaalbaar voor corporaties om via ‘verkoop onder voorwaarden’ nog woningen voor koopstarters bereikbaar te maken.  

Woningcorporaties kopen jaarlijks zo’n 2.500 woningen terug die ooit zijn verkocht ‘onder voorwaarden’. De jaarlijkse extra kostenpost aan overdrachtsbelasting na de voorgestelde wetswijziging bedraagt circa € 40 miljoen. Een bedrag dat de corporaties niet meer kunnen inzetten voor investeringen in uitbreiding of in verbetering van hun woningvoorraad. En evenmin voor de verbetering van de positie van starters op de koopmarkt.

 

OpMaat verzoekt om aanpassing wetsvoorstel

Stichting OpMaat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en minister Ollongren van  Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd met het verzoek om het wetsvoorstel aan te passen, zodat het onbedoelde neveneffect komt te vervallen en de terugkoop bij ‘verkoop onder voorwaarden’ niet valt onder het verhoogde tarief.

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed bouwen met KoopStart in Barneveld

In de uitbreidingswijk De Lanen Oost in Barneveld gaan Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed samen 38 starterswoningen bouwen met KoopStart.

Lees meer

Terugkoopbegeleiding KoopGarant goed voor De Goede Woning

Het terugkoopteam van OpMaat begeleidt sinds 2017 de terugkoopdossiers voor De Goede Woning in Apeldoorn. In 2023 hebben wij 14 terugkopen van...

Lees meer