Alle particuliere nieuwsberichten


OpMaat lanceert Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen 

OpMaat heeft de minister voor VRO en de Tweede Kamer opgeroepen om een bijdrage te leveren aan de oprichting van een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen. Met een Koopfonds is het mogelijk meer betaalbare en bereikbare koopwoningen voor koopstarters met middeninkomens te realiseren. Het Koopfonds vraagt een om startkapitaal van het Rijk van 82 miljoen en om een bijdrage vanuit de ontwikkelende partijen. Hiermee kunnen direct meer dan 1.500 nieuwbouwwoningen aan koopstarters worden verkocht. Dit aantal loopt op tot bijna 3.000 in 2030. Het Koopfonds wordt ingezet bij de toepassing van de verkoopoplossing KoopStart. Lees het Persbericht van 4 november 2022:

 

PERSBERICHT OPMAAT

4 november 2022

OpMaat lanceert Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen

 

Stichting OpMaat wil met een Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen meer betaalbare koopwoningen voor starters met middeninkomens realiseren. Op dit moment is hier een groot tekort aan. Met een startkapitaal in het fonds van 82 miljoen euro kunnen er direct meer dan 1.500 nieuwbouwwoningen aan starters worden verkocht. Dit aantal kan oplopen tot bijna 5.000 in 2030. Stichting OpMaat roept de Tweede Kamer en de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) op om dit Koopfonds mogelijk te maken.

Koopfonds

Het Koopfonds verstrekt een maximale koperskorting van € 75.000 op de marktwaarde van een nieuwbouwwoning aan starters, door toepassing van de verkoopoplossing KoopStart. De koopsom van de woning wordt daardoor fors lager en betaalbaar voor starters en gezinnen met een middeninkomen tussen de € 40.000 en € 65.000. Voor deze doelgroep is een koopwoning bereikbaar met een maximale koopprijs van ca. € 280.000 (prijspeil oktober 2022).
Zodra de bewoner de woning doorverkoopt ontvangt het Koopfonds de koperskorting en een deel van de opgetreden waardeontwikkeling weer terug. De middelen die in het fonds terugkeren kunnen opnieuw worden ingezet voor nieuwe projecten. Het Koopfonds krijgt zo een revolverend karakter. “Op deze manier kunnen er doorlopend betaalbare koopwoningen aan koopstarters worden verkocht,” aldus Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van OpMaat. ”Iedereen vindt dat er iets moet gebeuren voor koopstarters. Het is vanzelfsprekend dat wij dit nu oppakken als expertisecentrum voor betaalbare koopwoningen.” 

Financiering

Met een startkapitaal van € 82 miljoen van het Rijk wordt de basis voor dit Koopfonds gelegd. Daarnaast leveren de ontwikkelende partijen een bijdrage uit het Koopfonds met 1/3 van de koperskorting per woning. Dit levert hen extra mogelijkheden om koopwoningen aan te bieden in het betaalbare segment.

Na 2 jaar treedt het revolverend effect in werking en worden via het Koopfonds jaarlijks ruim 225 betaalbare koopwoningen verkocht aan starters met een middeninkomen. Het totaal aantal te realiseren betaalbare koopwoningen kan zelfs oplopen van 3.000 tot bijna 5.000 in 2030, blijkt uit een financiële doorrekening van Johan Conijn van Finance Ideas. Hiervoor is het wel nodig om een deel van de middelen die vanaf 2025 terugkeren in het fonds, in te zetten voor het aantrekken van externe financiering.

Het Koopfonds wordt ondergebracht bij een daartoe op te richten entiteit, in afstemming met de Rijksoverheid. Stichting OpMaat is beschikbaar als uitvoeringsorganisatie van het Koopfonds. Voor de expertise op het gebied van fondsbeheer schakelt de entiteit een bestaande fondsbeheerder in. Hiervoor wordt een samenwerking met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) verkend.

 

Nieuwbouw stagneert

De rijksoverheid zet in op versnelling van de woningbouw in Nederland tot 100.000 woningen per jaar. Volgens het programma Betaalbaar Wonen (mei 2022) moeten er 350.000 nieuwbouwwoningen worden gerealiseerd in het segment betaalbare koop (tot € 355.000) en middenhuur. Momenteel stagneert de productie van betaalbare koopwoningen door de hoge marktprijzen en de veranderende marktomstandigheden.  

Met dit Koopfonds geeft invulling aan de prestatieafspraken die de minister voor VRO heeft gemaakt met de provincies: bij nieuwbouwprojecten moet 2/3 bestaan uit betaalbare woningen. Het Koopfonds heeft geen prijsopdrijvend effect op de woningmarkt. De verkoopprijs is namelijk gebaseerd op de getaxeerde marktwaarde en de koopstarter betaalt bij doorverkoop de ontvangen koperskorting terug. Simone van de Kuit: “Het Koopfonds zorgt ervoor dat koopstarters op een verantwoorde manier het eerste stapje op de koopmarkt kunnen zetten."

 

Download: Notitie Contouren Nationaal Fonds Betaalbare Koopwoningen 

Download: Persbericht 4 november 2022

Gerelateerde nieuwsartikelen

Het verhaal van OpMaat

Er is een brochure uitgebracht over Stichting OpMaat met daarin ons verhaal: onze drijfveren, doelen en producten. Stichting OpMaat bestaat 20 jaar. 

Lees meer

Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed bouwen met KoopStart in Barneveld

In de uitbreidingswijk De Lanen Oost in Barneveld gaan Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed samen 38 starterswoningen bouwen met KoopStart.

Lees meer