Alle particuliere nieuwsberichten


Het afgelopen half jaar kregen in 6 hoger beroepszaken over KoopGarant de corporaties weer op alle punten gelijk. Hiermee komt langzamerhand een einde aan een groot aantal rechtszaken die sinds 2017 door hetzelfde advocatenkantoor werden gevoerd, steeds met vergelijkbare eisen en steeds met het zelfde resultaat: hopeloos verloren door de eisers.

  

Vier tegelijk

Op 30 maart 2021 deed het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden uitspraak in maar liefst 4 zaken: 2 tegen SCW in Tiel en 2 tegen De Goede Woning in Apeldoorn.
De aangevoerde beweringen waren grotendeels identiek en kwamen ook voor in vele andere zaken: de eisers hadden niet begrepen dat de koperskorting geen gift was, de corporatie had de kopers bij de verkoop onvoldoende geïnformeerd, over de taxatie was bij verkoop gerapporteerd in een ‘waardeverklaring’ en niet in een (gevalideerd) rapport zoals dat tegenwoordig gangbaar is, de taxateur was niet voldoende onafhankelijk, de getaxeerde marktwaarde bij verkoop was te hoog, de terugkoopregeling was een onredelijk bezwarend beding, enzovoorts. Het hof liet hier niets van overeind.

 

Oude taxatie

In het hoger beroep tegen Alwel waarin het Gerechtshof ‘s Hertogenbosch op 6 april 2021 uitspraak deed, had de advocaat gaandeweg vrijwel alle eisen laten vallen en had zich geconcentreerd op één stelling: de oorspronkelijke taxatie uit 2007 was te hoog. Het hof achtte deze stelling op geen enkele manier afdoende onderbouwd. Bovendien oordeelde het hof dat de verjaringstermijn van 5 jaar al lang voorbij was, omdat deze was gaan lopen op het moment dat de koper in 2007 kennis had genomen van het taxatierapport.

 

Kansloos

Een opvallende passage staat in het arrest van 22 december 2020 van het Gerechtshof Amsterdam in de zaak tegen Woonwaard Noord-Kennemerland. Het hof verwijt de advocaat steeds met dezelfde kansloze verhalen aan te komen:

“Rondom de zogenoemde korting bij Koopgarant woningen zijn her en der in het land al vele procedures door kopers gevoerd. […] Al die procedures draaiden in feite om dezelfde vraag als die [appellant] nu aan het hof voorlegt: is de 25% korting op de woning een onvoorwaardelijke korting en in feite een gift van de verkoper aan de koper? Alle rechtbanken en het gerechtshof Den Haag die die vraag kregen voorgelegd hebben geoordeeld dat dat niet het geval was. In die procedures traden dezelfde advocaten namens de kopers op als degenen die de memorie van grieven van [appellant] hebben opgesteld. Zij moeten dus alleen al om die reden weten hoe de geldende rechtspraak op dit punt luidt. Het hof heeft daarom op de zitting gevraagd wat er in deze zaak nu principieel anders is dan in die reeds beoordeelde zaken en of het realistisch is te denken dat dit hof een andere lijn zal kiezen dan de andere rechters. [appellant] heeft toen niets aangevoerd wat deze zaak wezenlijk anders maakt dan die andere zaken en slechts geantwoord dat elke zaak op eigen waarde moet worden geschat. Dat laatste mag zo zijn maar zinvol om diezelfde vraag nog eens aan dit hof voor te leggen lijkt het niet. Het kost alleen veel geld en tijd. De uitkomst is voorspelbaar: dit hof volgt de in de rechtspraak uitgezette lijn en verwerpt de argumenten van [appellant}.”

 

Afronding rechtszaken

Met deze 6 uitspraken in hoger beroep komt er langzamerhand een eind aan een lange serie rechtszaken die het advocatenkantoor Janssens Den Boef uit Houten vanaf 2017 heeft gevoerd.
Circa 10 tot 15 woningcorporaties hebben met één of meer rechtszaken te maken gehad. Het heeft, zoals het hof Amsterdam schreef, hen veel geld en tijd gekost. En daarnaast zorgde het voor veel onrust en onzekerheid. Gelukkig komt hieraan nu een eind.

 

 Lees ook ons vorige nieuwsbericht over de serie rechtszaken (met in dat bericht een overzicht van de voorafgaande nieuwsberichten).

 

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed bouwen met KoopStart in Barneveld

In de uitbreidingswijk De Lanen Oost in Barneveld gaan Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed samen 38 starterswoningen bouwen met KoopStart.

Lees meer

Terugkoopbegeleiding KoopGarant goed voor De Goede Woning

Het terugkoopteam van OpMaat begeleidt sinds 2017 de terugkoopdossiers voor De Goede Woning in Apeldoorn. In 2023 hebben wij 14 terugkopen van...

Lees meer