Alle particuliere nieuwsberichten

Sité Woondiensten gaat ook KoopGarant-woningen verduurzamen en heeft hiervoor OpMaat gevraagd om advies en training van de medewerkers. De KoopGarant-eigenaren kunnen meedoen met de verduurzaming van de huurwoningen van Sité. Voor Sité is dit een efficiënte aanpak omdat zij de woningen later nog gaat terugkopen en de woningen dan al aangepakt zijn.


Op onze netwerkbijeenkomst in maart organiseerden we een workshop Verduurzaming KoopGarant-woningen. In deze workshop bespraken we met de aanwezige medewerkers van corporaties en ontwikkelaars hoe je aan KoopGarant-eigenaren een aanbod kan doen om mee te liften met de verduurzamingswerkzaamheden die je uitvoert op de huurwoningen. De erfpachter hoeft niet zelf te investeren, en het voordeel voor de corporatie is dat je niet pas bij terugkoop elke woning individueel moet aanpakken.   OpMaat kan hierbij ondersteunen in de vorm van advies en trainingen. Vanuit Sité Woondiensten waren ook 2 medewerkers aanwezig bij de workshop. Een paar weken later besloten zij om ook aan de slag te gaan met de verduurzaming en OpMaat in te schakelen voor de KoopGarant-woningen. Hiervoor sloten zij half mei een aanvullende licentie “Wijziging Erfpacht” bij ons af. Begin juni reisde collega Margreet af naar Doetinchem om een groep medewerkers van verschillende teams te informeren hoe onze methode werkt.


Een corporatie mag niet investeren in een woning die niet haar bezit is. Om het toch mogelijk te maken om als corporatie te investeren in een KoopGarant-woning, heeft OpMaat een methode ontwikkeld die dit wel mogelijk maakt. De methode is gebaseerd op tussentijdse wijziging van de erfpacht. Door deze wijziging kan de corporatie in de woningen investeren en ontvangt zij bij terugkoop het waarde-effect van de investering terug.


Bij Sité Woondiensten staan ze enthousiast en klaar in de startblokken om met de eerste woningen aan de slag te gaan!

Mochten jullie ook graag meer willen weten over onze methode of advies willen, bel dan naar tel. 033 462 12 23 of mail naar info@opmaat.nl. Agita Jongma en Margreet van Veluw staan je graag te woord! 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Gemeente Oudewater verkoopt met KoopGarant

De gemeente Oudewater gaat 10 woningen met KoopGarant verkopen in het nieuwbouwproject Oranje Bolwerck. De appartementen worden verkocht aan starters...

Lees meer

Mastboom Brosens Stichting nieuwe licentienemer KoopGarant

De Mastboom Brosens Stichting gaat in Oud Gastel 30 betaalbare (levensloopbestendige) woningen met KoopGarant verkopen voor starters met een...

Lees meer