Alle particuliere nieuwsberichten

 

De Wassenaarsche Bouwstichting gaat binnenkort aan de slag met de verduurzaming van de KoopGarantwoningen in een complex met vooral huurwoningen. De deelname van de KoopGaranteigenaren wordt voor hen financieel aantrekkelijker gemaakt door een wijziging van de erfpacht.

 

Bloksgewijs

Het kan zowel voor de corporatie als voor de KoopGaranteigenaren gunstig zijn wanneer ook de KoopGarantwoningen in een bouwblok meedoen met de verduurzaming. Maatregelen zoals dakisolatie aan de buitenkant kunnen immers het beste voor het hele blok in één keer worden uitgevoerd. Dit is goedkoper en voorkomt aansluitingsproblemen tussen de woningen. Bovendien levert het een aanzicht op zonder dakverspringingen. Het is dan voor de corporatie ook niet meer nodig om na terugkoop een afzonderlijke na-investering te doen.

Ook voor de KoopGaranteigenaar is het gunstig omdat hij direct het woongenot heeft van de duurzaamheidsmaatregelen. En door mee te doen wordt voorkomen dat de woning in negatieve zin zou gaan opvallen in het bouwblok, wat zijn weerslag zou kunnen hebben op de waarde.

 

Wijziging erfpacht

Niet altijd zijn de eigenaren van KoopGarantwoningen zelf in staat om de investeringen te financieren. Het gaat immers vaak om vele duizenden euro’s. Een corporatie die er belang aan hecht dat de eigenaren zoveel mogelijk meedoen, kan dit dan faciliteren via een wijziging van de erfpacht.

Hierbij wijzigen, mede op basis van een taxatie, tussentijds de ‘spelregels’ voor de bepaling van de terugkoopprijs. Het eindresultaat is dat bij de latere terugkoop het waarde-effect van de investering in de verduurzaming geheel toevalt aan de corporatie. De aanpassingen worden vastgelegd in een notariële ‘akte wijziging erfpacht’.

 

Eerste project

De Wassenaarsche Bouwstichting gaat als eerste op deze manier de verduurzaming van KoopGarantwoningen mogelijk maken. Het gaat om 9 KoopGarantwoningen in een complex van in totaal zo’n 125 woningen. De daken worden aan de buitenkant geïsoleerd en er komen nieuwe goten, hemelwaterafvoeren en dakdoorvoeren. In enkele gevallen worden ook dakkapellen en dakramen vernieuwd.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed bouwen met KoopStart in Barneveld

In de uitbreidingswijk De Lanen Oost in Barneveld gaan Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed samen 38 starterswoningen bouwen met KoopStart.

Lees meer

Terugkoopbegeleiding KoopGarant goed voor De Goede Woning

Het terugkoopteam van OpMaat begeleidt sinds 2017 de terugkoopdossiers voor De Goede Woning in Apeldoorn. In 2023 hebben wij 14 terugkopen van...

Lees meer