Alle particuliere nieuwsberichten


Stichting OpMaat heeft met belangstelling kennisgenomen van de 3e tranche van de Woningbouwimpuls door demissionair minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierdoor kunnen 33 gemeenten door heel Nederland versneld in totaal meer dan 44.000 extra woningen realiseren. Het minder goede nieuws is dat het aandeel betaalbare koopwoningen onder de NHG-grens ten opzichte van de 2e tranche niet is gestegen, maar zelfs licht gedaald naar 30%.

 

Dergelijke percentages betaalbare koopwoningen zijn echter lang niet toereikend voor de groeiende groep starters en andere burgers met een middeninkomen die momenteel tussen wal en schip valt. Simone van de Kuit, directeur-bestuurder van stichting OpMaat: “Wij roepen daarom het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer nadrukkelijk op de bouw van het aantal betaalbare koopwoningen onder den NHG-grens stevig te vergroten, te beginnen bij de 4e Woningbouwimpuls tranche eind 2022. Recent aangenomen moties van een aantal fracties in de Tweede Kamer doen een stap in die richting, maar zijn helaas ontoereikend."

OpMaat heeft als onafhankelijk landelijk expertisecentrum unieke verkoopoplossingen ontwikkeld voor gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars om betaalbare starterswoningen te realiseren, zoals KoopGarant, KoopStart en samen met adviesbureau Brink, KoopSmarter. “OpMaat denkt en werkt daarom graag mee met de nieuwe minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijk Ordening en de Tweede Kamer met aanvullende maatregelen voor de aangekondigde hernieuwde Nationale Woon- en Bouwagenda, waardoor voor mensen met een middeninkomen een betaalbare koopwoning wél bereikbaar is”, aldus Simone van de Kuit.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Dertig KoopStart-woningen in Parc Westerhoeve Heiloo

De eigenaar van het voormalige bungalowpark Westerhoeve in Heiloo wil graag betaalbare koopwoningen realiseren voor jonge mensen in Heiloo en Limmen...

Lees meer

Ook na 20 jaar OpMaat is betaalbaar kopen actueler dan ooit

Stichting OpMaat bestaat dit jaar 20 jaar en in 2 artikelen blikken we terug én vooruit op onze betekenis voor de starter én de woningmarkt.

Lees meer