Alle particuliere nieuwsberichten

 

Blog door Simone van de Kuit

 

Eind december 2020 stemde de gemeenteraad van Ede in met het voorstel om als gemeente het instrument KoopGarant in te gaan zetten voor nieuwbouw. De lokale corporaties in de gemeente Ede hebben in het verleden nieuwbouw verkocht met KoopGarant maar willen dat niet meer doen. Voor gemeenten biedt de inzet van KoopGarant een kans om langdurig betaalbare koopwoningen in haar woningvoorraad te behouden en het gat tussen huren en kopen te dichten.

 

Terug op de politieke agenda

De stap naar een eerste koopwoning blijkt voor veel mensen groot of te groot. Er is een grote groep starters die een te hoog inkomen heeft voor een sociale huurwoning en te weinig inkomen voor een koopwoning. Daarnaast zijn er ook huurders van een sociale huurwoning die zouden willen kopen, maar daar net te weinig inkomen voor hebben. De politiek is het er over eens dat het gat tussen huren en kopen moet worden gedicht of tenminste worden verkleind.
Nagenoeg alle politieke partijen besteden er aandacht in hun verkiezingsprogramma’s.  Wat opvalt is dat zij vooral kijken naar oplossingen op (middel-)lange termijn, gericht op uitbreiding van het woningaanbod. Bouwen, bouwen, bouwen! Daarnaast blijkt de koopsubsidie van vroeger (premie A-regelingen) terug te komen in de programma’s. Op zich een mooie regeling, maar feitelijk is de eerste koper dan spekkoper. Bovendien is zo’n woning ook maar één keer een betaalbare woning.

 

Doelstellingen Ede

Dit laatste is een punt waar heel veel gemeenten mee worstelen. In 2019 kwamen we hierover in gesprek met Arjan Westerneng, beleidsregisseur Wonen bij de gemeente Ede. Ook in Ede is sprake van een steeds krapper wordende woningmarkt, waar koopprijzen snel stijgen en grote groepen (koop)starters in zowel de kern Ede, als in de buitendorpen van Ede, geen woning kunnen kopen.

Daarom heeft Ede 3 doelstellingen geformuleerd:

  • Realiseren voldoende sociale huur en koopwoningen
  • Zorgen dat de woningen bij de juiste doelgroep terecht komen
  • Zorgen dat de woningen duurzaam beschikbaar blijven voor de doelgroep

Onderwerp van ons gesprek met Arjan Westerneng was de inzet van KoopGarant. Met KoopGarant kan je ervoor zorgen dat een woning betaalbaar is én dat ook blijft voor een langere periode. De lokale corporaties in de gemeente Ede hebben in het verleden nieuwbouw verkocht met KoopGarant maar willen dat niet meer doen. De gemeente wilde daarom de mogelijkheid verkennen om zelf KoopGarant in te zetten. 

 

Baanbrekend besluit

Eind december 2020 besloot de gemeenteraad van Ede om als gemeente zelf KoopGarant in te gaan zetten voor nieuwbouw. Uitgangspunt is hierbij dat de woningen worden verkocht aan huishoudens met een inkomen tot maximaal €50.000. Daarnaast wordt gedurende een periode van 20 jaar de woning binnen de KoopGarantregeling gehouden. Dit betekent dat wanneer bijvoorbeeld een woning over 12 jaar door de gemeente Ede wordt teruggekocht, de gemeente deze woning opnieuw met KoopGarant verkoopt aan de beoogde doelgroep. Zo zorgt Ede ervoor dat er nog jarenlang een voorraad betaalbare koopwoningen blijft. En is een voorbeeld voor andere gemeenten.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Fair value-verhouding per 1 januari definitief naar 1:1

Het ministerie van BZK heeft definitief besloten om de fair value-verhouding voor verkoop onder voorwaarden per 1 januari 2024 aan te passen naar...

Lees meer

Nieuwe brochure KoopGarant

Er is een nieuwe brochure voor zakelijke relaties beschikbaar over KoopGarant.

Lees meer