Alle particuliere nieuwsberichten

De gemeenteraad van Ede besprak begin april een beleidsnotitie over betaalbare huur- en koopwoningen. Ook kwam het idee aan de orde om KoopGarant actief te gaan in zetten. OpMaat denkt hierover met de gemeente mee.

Woonklaar

B&W van Ede stelde de raad onder meer een aantal prijssegmenten betreffende de woningbouw-programmering, met behoorlijke verschillen tussen de grotere en kleinere kernen. Opvallend is een segment genaamd “sociale koop” met een bovengrens van € 185.000, waarbij het gaat om een kleine woning (in de praktijk doorgaans een appartement). De woning is niet uitbreidbaar en volledig “woonklaar”, dus inclusief keuken en badkamer. Het uitgangspunt is dat de marktwaarde van een dergelijke kleine woning niet uitkomt boven de prijsgrens.

Betaalbaarheid op termijn

Door stijging van bouwkosten en marktontwikkelingen is het denkbaar dat dergelijke kleine woningen niet meer onder de prijsgrens zijn te houden. Dit is ook al gebleken bij diverse projecten in de pijplijn: de marktwaarde ligt een stuk hoger dan de afgesproken prijsgrens. Meestal gaat het dan om rijtjeswoningen.
De gemeente Ede constateert dan ook dat het wenselijk is om er niet alleen voor te zorgen dat koopwoningen voor een relatief lage prijs op de markt komen, maar ook dat ze voor langere duur beschikbaar blijven voor het sociale segment. Een actievere sturing vanuit de gemeente zou wel eens wenselijk kunnen zijn. Ook al omdat het nog maar de vraag is of projectontwikkelaars of woningcorporaties degelijke woningen gaan ontwikkelen en verkopen. Zo kwam het idee in beeld om als gemeente KoopGarant actief in te zetten. 

Aan tafel bij de gemeente

OpMaat is met de gemeente Ede in gesprek over de manier waarop een dergelijke actieve inzet van KoopGarant georganiseerd kan worden. Het lijkt misschien het eenvoudigst wanneer de gemeente zelf helemaal de rol van ontwikkelaar vervult. Maar in veel situaties past deze rol niet echt goed bij een gemeente. Bovendien heeft de gemeente lang niet altijd de grond in handen.
We bekijken dus met de gemeente ook diverse andere varianten. In de meeste scenario’s gaat het dan om een bepaalde verdeling tussen de gemeente en de ontwikkelaar voor wat betreft eigendom, investeringen, zeggenschap en risico’s. We hopen dat we de komende maanden samen met de gemeente één of meer kansrijke concepten kunnen uitwerken. 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Fair value-verhouding per 1 januari definitief naar 1:1

Het ministerie van BZK heeft definitief besloten om de fair value-verhouding voor verkoop onder voorwaarden per 1 januari 2024 aan te passen naar...

Lees meer

Nieuwe brochure KoopGarant

Er is een nieuwe brochure voor zakelijke relaties beschikbaar over KoopGarant.

Lees meer