Alle particuliere nieuwsberichten

 

Onderzoeksbureau Stec Groep komt tot de conclusie dat de gemeente Amersfoort het tekort aan midden-huur en betaalbare koopwoningen doeltreffend kan aanpakken door de inzet van een KoopGarantfonds. De KoopGarantregeling is ten opzichte van de andere maatregelen het meest effectieve instrument om een langdurig beschikbare betaalbare koopwoningenvoorraad te realiseren.

 

KoopGarantfonds

De gemeente Amersfoort liet Stec Groep een onderzoek uitvoeren naar de huizenmarkt in het middensegment. Een van de conclusies luidt dat de gemeente met de oprichting van een KoopGarantfonds het nijpend tekort aan betaalbare koopwoningen kan keren. Door de toepassing van het KoopGarantfonds en de inzet van KoopGarant, is de gemeente de leidende partij in de terugkoop en in de verkoop tegen een lagere prijs van KoopGarantwoningen. Een deel van de gemeenteraad van Amersfoort dringt aan op nader onderzoek naar de inzet van een KoopGarantfonds.

 

Betaalbare voorraad

Door verkoop met KoopGarant zijn koopwoningen beter bereikbaar voor starters en mensen met lagere inkomens. Door de terugkoopregeling is het mogelijk om de woningen ook in de toekomst voor volgende kopers betaalbaar te houden.

 

Gemeenten en KoopGarant

Nog steeds verkopen veel corporaties woningen met KoopGarant. Recentelijk overwegen ook steeds meer gemeenten KoopGarant zelf te gaan inzetten om nieuwbouw betaalbaar te houden voor starters. Zo werkt de gemeente Ede aan de invoering van een KoopGarantfonds en zijn wij met meerdere gemeenten in gesprek over de inzet van KoopGarant om betaalbare starterswoningen te realiseren.

 

Lees de 2 artikelen in het AD over de discussie in de gemeenteraad van Amersfoort over het rapport van Stec Advies en over o.a. de mogelijke inzet van een KoopGarantfonds.

 

Vragen?

Wilt u meer weten over de mogelijke inzet van KoopGarant door gemeenten? Neem gerust contact met ons op en bel tel. 033 4621223.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Reactie OpMaat op aanpassing fair value-verhouding naar 1:1

De fair value wijzigt waarschjnlijk per 1 oktober naar 1:1. Vanwege de mogelijke consequenties voor de bedrijfsvoering van corporaties wijzigen wij...

Lees meer

Nieuwe Erfpacht- en KoopGarantbepalingen per 1 juni 2023

Per 1 juni 2023 zijn er nieuwe Erfpacht- en KoopGarantbepalingen. Er is een overgangsregeling voor lopende verkoopprojecten. 

Lees meer