Alle particuliere nieuwsberichten

 

De woningvoorraad in Nederland moet in hoog tempo toekomstbestendig worden gemaakt. Woningcorporaties zijn dan ook volop bezig met het verduurzamen van hun bezit. En zoals veel woningeigenaren, denken ook veel KoopGarant-eigenaren na over het verduurzamen van hun woning. Als corporatie kan het van belang zijn om deze KoopGarant-eigenaren vroegtijdig bij verduurzamingsplannen te betrekken en hen een aantrekkelijk aanbod te doen waardoor zij mee willen doen. Samen met corporaties in Wassenaar en Leusden hebben wij een oplossing bedacht om ook de Koopgarantwoningen bij de verduurzaming te betrekken. OpMaat kan hier ook een belangrijke ondersteunende rol in spelen.


Hoe zorg je dat de KoopGarant-eigenaren in jouw wijk ook meedoen aan jullie verduurzamingstraject, bijvoorbeeld als het gaat om het isoleren van het dak bij gespikkeld bezit? Het is mooier als alle daken er identiek uitzien en er geen dakverspringing ontstaat door hoogteverschillen. Ook is het efficiënter om de werkzaamheden in één keer uit te voeren, tegelijk met de omliggende huurwoningen. Je hoeft dan niet na terugkoop de woning alsnog te verduurzamen.

Verduurzaming in Wassenaar en Leusden

De Wassenaarsche Bouwstichting en Woningstichting Leusden wilden graag dat KoopGarant-eigenaren in hun wijk mee zouden doen met het vervangen van de dakpannen en het aanbrengen van dakisolatie, gelijktijdig met het verduurzamen van de eigen huurwoningen. Maar hoe regel je dat als corporatie? Mag je als corporatie wel investeren in een woning die niet jouw eigendom is? En als dat niet kan, kunnen particulieren zelf wel dit soort bedragen neerleggen voor de verduurzaming van hun woning? Met deze vragen kwamen de 2 corporaties bij ons terecht en een mooie samenwerking kwam tot stand.
 

Aanpassing erfpacht

Om het voor de corporaties mogelijk te maken te investeren in de KoopGarant-woningen, wordt het recht van erfpacht aangepast. Hoe gaat dat in zijn werk? De corporatie betaalt de verduurzaming van de KoopGarant-woning (in de voorbeelden: van de dakisolatie) én is opdrachtgever voor de uit te voeren werkzaamheden. Om ervoor te zorgen dat de waardevermeerdering van deze investering bij de corporatie terecht komt, vindt er vóórdat de werkzaamheden worden uitgevoerd een taxatie plaats. Bij deze taxatie wordt de huidige marktwaarde van de woning én de marktwaarde na de verduurzaming vastgesteld. De marktwaarde na verduurzaming is vanzelfsprekend hoger dan de huidige marktwaarde. Deze waardetoename wordt verwerkt in nieuwe parameters, waarbij de uitgifteprijs verandert, de koperskorting wordt aangepast en hierdoor het aandeel in de waardedeling wijzigt. Het waarde-effect van de investering komt daardoor terecht bij de corporatie. De wijzigingen worden vastgelegd in een speciale overeenkomst, die ook wordt gepasseerd bij de notaris. Zo is bij terugkoop altijd duidelijk op welke wijze de terugkoopprijs wordt berekend.

Begeleiding verduurzaming door OpMaat

OpMaat heeft voor beide corporaties het hele verduurzamingstraject begeleid:

  • Wij voerden alle gesprekken met de KoopGarant-eigenaren en gaven uitleg over het traject van de verduurzaming en over het aanpassen van de overeenkomst. Dit gebeurde deels online deels live.
  • Aan de hand van rekenvoorbeelden legden we uit wat dit voor de eigenaren betekent, nu en bij terugkoop.
  • Ter ondersteuning van deze gesprekken zijn video’s gemaakt met uitleg over de aanpassingen.
  • Ook stuurden wij de taxateurs aan en waren wij vraagbaak voor bewoners, corporatie, aannemer en taxateur.
  • Tot slot stelden wij de overeenkomsten op.


Een KoopGarant-eigenaar heeft natuurlijk altijd de keus of hij mee wil doen met het aanbod van de corporatie. In de praktijk blijkt het animo hiervoor bijzonder groot onder de KoopGarant-eigenaren. 


Meer weten over verduurzaming en begeleidingsmogelijkheden?

Heb je interesse in wat wij voor jullie kunnen betekenen bij het verduurzamen van jullie KoopGarant-woningen? Neem contact met ons op via tel. 033 462 21 23 en vraag naar Agita Jongma of Margreet van Veluw.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Fair value-verhouding per 1 januari definitief naar 1:1

Het ministerie van BZK heeft definitief besloten om de fair value-verhouding voor verkoop onder voorwaarden per 1 januari 2024 aan te passen naar...

Lees meer

Nieuwe brochure KoopGarant

Er is een nieuwe brochure voor zakelijke relaties beschikbaar over KoopGarant.

Lees meer