Alle particuliere nieuwsberichten

 

Vanaf 1 januari 2022 gaat het overdrachtsbelastingtarief bij terugkoop van KoopGarant-woningen van 8% naar 0%. Er is dus geen risico meer dat corporaties en ontwikkelaars geconfronteerd worden met een hoge extra kostenpost wanneer ze KoopGarant toepassen. 

Starters

Het tarief van 8% werd per 1 januari 2021 ingevoerd. Het doel was om starters via een vrijstelling  meer kansen te geven op de koopwoningmarkt, terwijl voor beleggers het tarief van 2% naar 8% ging. Maar ook voor de terugkopen bij ‘verkoop onder voorwaarden’ zoals KoopGarant, ging de overdrachtsbelasting naar 8%. Dit leverde een forse belemmering op om nog woningen met koperskorting te verkopen, woningen die juist gericht waren op de starters op de koopwoningmarkt. Een bijzonder contraproductief neveneffect dus, terwijl de differentiatie juist bedoeld was om de positie van starters te verbeteren.

Lobby

OpMaat startte in het najaar van 2020 een stevige lobby, samen met Aedes en met Kooplab, het bedrijf achter Slimmer Kopen. En met succes, want in de Tweede Kamer was er brede steun voor een andere oplossing. Een wijziging per 1 januari 2021 was echter niet meer mogelijk.
Vanaf het voorjaar werd er door de ministeries van BZK en Financiën gewerkt aan de oplossing die nu van kracht wordt: de vrijstelling. 

De oplossing

Het Belastingplan 2022 bevat een wijziging van de Wet op de Belastingen van Rechtsverkeer, waarin onder meer de vrijstelling van overdrachtsbelasting bij terugkoop wordt geregeld (het gaat om artikel 15 lid 1 letter t). In het Uitvoeringsbesluit Belastingen van Rechtsverkeer worden 4 criteria opgenomen voor ‘verkoop onder voorwaarden’. KoopGarant voldoet hieraan volledig. Hiermee is na een jaar het tarief van 8% overdrachtsbelasting weer van de baan. 

Blijf je de ABC-akten gebruiken?

In het voorjaar van 2021 hebben we een complete set overeenkomsten en akten ontwikkeld waarmee het mogelijk werd om de juridische leveringen in één akte te combineren en daarmee de heffing van 8% overdrachtsbelasting te vermijden. Deze ABC-levering is vanaf 1 januari niet meer nodig in verband met de overdrachtsbelasting. Toch kan het nuttig zijn om deze oplossing te blijven gebruiken. In plaats van twee notariële akten heb je er immers maar . Dat bespaart kosten. We laten het pakket dus voorlopig op het Servicenet staan. Blijf je deze gebruiken? Laat het ons weten!  

Gerelateerde nieuwsartikelen

Fair value-verhouding per 1 januari definitief naar 1:1

Het ministerie van BZK heeft definitief besloten om de fair value-verhouding voor verkoop onder voorwaarden per 1 januari 2024 aan te passen naar...

Lees meer

Nieuwe brochure KoopGarant

Er is een nieuwe brochure voor zakelijke relaties beschikbaar over KoopGarant.

Lees meer