Alle particuliere nieuwsberichten

Reactie OpMaat op aanpassing fair value-verhouding naar 1:1

 

Het ministerie van BZK wil de fair value-verhouding voor verkoop onder voorwaarden per 1 oktober 2023 aanpassen naar 1:1. OpMaat staat achter deze aanpassing. Maar op basis van gesprekken met corporaties en de reacties uit de consultatieronde, constateren wij dat de aanpassing consequenties heeft voor de bedrijfsvoering voor woningcorporaties. Wanneer deze voorgenomen aanpassing definitief wordt, voert OpMaat daarom een wijziging door in de Erfpacht- en KoopGarantbepalingen. Deze aanpassing zorgt ervoor dat, bij met 1:1 te verkopen KoopGarant-woningen, de aanbieders bij de terugkoop een vergoeding kunnen ontvangen voor de terugkoop- en beheerkosten. 

Evenwichtige verkoop

Wij vinden het belangrijk dat woningcorporaties, ontwikkelaars en gemeenten, woningen met verkoop onder voorwaarden, zoals KoopGarant, aanbieden aan de doelgroep van middeninkomens. De verkoop moet voor de consument op een eerlijke manier plaatsvinden. Hiervoor is de fair value. Deze regelt de verdeling van de waardeontwikkeling in relatie tot de verstrekte koperskorting. 

Aanpassing fair value terecht

Wij zijn van mening dat de aanpassing van de fair value-verhouding naar 1:1 per 1 oktober 2023 een terechte stap is. De fair value is al sinds 2011 niet meer aangepast en uit onderzoek van Finance Ideas voor BZK is gebleken dat met name door de lage rentestand van de afgelopen jaren een aanpassing nodig was om de consument een eerlijkere deal te bieden. Door de aanpassing is er nu weer sprake van een meer evenwichtige en eerlijke verdeling van de waardeontwikkeling voor de koper. Daarnaast is door het ministerie van BZK aangegeven dat de verhouding wordt vastgezet en er geen periodieke herijking plaatsvindt. Wij kunnen ons ook hierin vinden. In geval de marktomstandigheden daarom vragen, is het altijd mogelijk om onderzoek te doen of de fair value verhouding aanpassing behoeft. 

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Fair value-verhouding per 1 januari definitief naar 1:1

Het ministerie van BZK heeft definitief besloten om de fair value-verhouding voor verkoop onder voorwaarden per 1 januari 2024 aan te passen naar...

Lees meer

Nieuwe brochure KoopGarant

Er is een nieuwe brochure voor zakelijke relaties beschikbaar over KoopGarant.

Lees meer