Alle particuliere nieuwsberichten

 

Met veel plezier gaan wij ook voor Woningstichting Heteren de KoopGarant-terugkopen begeleiden. Ruud Maatman, directeur-bestuurder, vertelt wat voor hem doorslaggevend was om de terugkoop uit te besteden:

 

 “Wij hebben maar enkele KoopGarantwoningen. Eens in de paar jaar wordt een woning aangeboden om terug te kopen. In het verleden hebben we OpMaat al vaker gevraagd om mee te kijken tijdens een terugkoop. Bij Woningstichting Heteren werken we maar met 8 medewerkers. In deze kleine organisatie zijn we allemaal generalisten, en geen specialisten. Met de terugkoopbegeleiding van OpMaat, is het gehele proces nu uitbesteed aan een partij die hierin gespecialiseerd is. Zij nemen ons werk uit handen en wij en de verkopende partij hebben de zekerheid dat dat op een juiste wijze geschiedt.”

 

Is jouw organisatie volledig ingericht op het terugkopen van KoopGarantwoningen? 

Misschien hebben jullie net als Woningstichting Heteren weinig terugkopen en wil je daarom de zekerheid hebben dat een terugkoop altijd op een snelle en vooral ook juiste manier wordt uitgevoerd. Ons Terugkoopteam kan de terugkopen tijdelijk of permanent uit handen nemen. Zij zijn direct beschikbaar om de terugkopen op te pakken.
Wanneer je kiest voor onze begeleiding is er geen verplichting om alle terugkopen naar ons door te zetten: je bepaalt zelf hoeveel dossiers je naar ons doorzet.

 

Meer weten?

Meer weten over terugkoopbegeleiding? Bel met Ellen, Margreet of Marjelle van ons Terugkoopteam, zij kunnen je precies vertellen wat ze voor jou en jouw organisatie kunnen betekenen. Je kunt hen bereiken via 033- 303 33 77.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Reactie OpMaat op aanpassing fair value-verhouding naar 1:1

De fair value wijzigt waarschjnlijk per 1 oktober naar 1:1. Vanwege de mogelijke consequenties voor de bedrijfsvoering van corporaties wijzigen wij...

Lees meer

Nieuwe Erfpacht- en KoopGarantbepalingen per 1 juni 2023

Per 1 juni 2023 zijn er nieuwe Erfpacht- en KoopGarantbepalingen. Er is een overgangsregeling voor lopende verkoopprojecten. 

Lees meer