Alle particuliere nieuwsberichten

Op 20 februari 2019 heeft de Rechtbank Noord-Holland uitspraak gedaan  in een rechtszaak die enkele KoopGarant-eigenaren hadden aangespannen tegen Woonwaard Noord-Kennemerland. Net als in de eerdere zaken elders in het land werden de eisers bijgestaan door het advocatenkantoor Janssens Den Boef. Ook in deze zaak werd de corporatie op alle punten in het gelijk gesteld. 

 

Korte uitspraak

De uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland was veel korter dan die in de eerdere rechtszaken. De rechter vond het blijkbaar niet nodig om veel woorden te besteden aan de vorderingen van de door advocaat Den Boef vertegenwoordigde eisers. De eisers kwamen met vorderingen die grote gelijkenis vertoonden met die in andere zaken: geen uitleg over de terugkoopformule, misleiding door de term “korting”, de terugkoopformule als onredelijk bezwarend beding, KoopGarant als financieel product. De rechter wees dit allemaal af.

 

Bepalingen duidelijk

Opmerkelijk in de uitspraak in de zaak tegen Woonwaard is dat de rechtbank het volgende concludeert:
Naar het oordeel van de rechtbank is hier, anders dan namens [eisers] is betoogd, geen sprake van een uiterst complex en risicovol product en  valt ook voor een juridische leek als [eisers] uit de hiervoor vermelde documenten [bedoeld is: de koop-/aannemingsovereenkomst, de Erfpacht- en KoopGarantbepalingen en de verkoopbrochure] zonder meer op te maken dat de verleende korting bij terugverkoop verrekend wordt. Ook blijkt hieruit dat deze verrekening niet plaatsvindt op de door [eisers] aangegeven manier […], inhoudende dat het kortingsbedrag neerkomt op een renteloze lening die bij verkoop integraal terugbetaald moet worden, maar dat verrekening hier betekent dat het kortingsbedrag wordt betrokken bij de bepaling van de terugkoopprijs op de wijze als in de Erfpacht- en KoopGarantvoorwaarden is weergegeven. Van een verplichting om het gehele kortingsbedrag terug te betalen is hierbij geen sprake.
De rechtbank kan [eisers] dan ook niet volgen in haar betoog dat Woonwaard haar essentiële informatie heeft onthouden en haar op het verkeerde been heeft gezet wat betreft de inhoud van de terugkoopregeling. Het had [eisers] redelijkerwijze duidelijk moeten zijn dat de korting van 25 % (neerkomend op een bedrag van vele tienduizenden euro’s) geen (onvoorwaardelijk) aan haar gegund voordeel inhield, maar dat deze korting gezien moest worden in de context van de overige (contractuele) bepalingen.
Voor de rechter zijn de contracten op zichzelf al duidelijk. In diverse vergelijkbare zaken onderzocht de rechter nog of de corporatie via brochures, rekenvoorbeelden, website en of gesprekken de kopers voldoende had geïnformeerd, maar kwam in deze uitspraak nauwelijks aan de orde.

 

Eigen verantwoordelijkheid koper

Ook spreekt de rechter de eisers aan op hun eigen verantwoordelijkheid: Daarbij komt dat, zeker bij een grote aankoop als die van een eigen woning, ook van een niet (juridisch) deskundige consument mag worden verlangd dat hij zich enige moeite getroost om in elk geval de grote lijnen van de transactie die hij sluit te doorgronden.

 

De uitspraak

Lees hier de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland.

 

Eerdere nieuwsberichten

Gerelateerde nieuwsartikelen

Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed bouwen met KoopStart in Barneveld

In de uitbreidingswijk De Lanen Oost in Barneveld gaan Filippo Vastgoed en Van de Mheen Vastgoed samen 38 starterswoningen bouwen met KoopStart.

Lees meer

Terugkoopbegeleiding KoopGarant goed voor De Goede Woning

Het terugkoopteam van OpMaat begeleidt sinds 2017 de terugkoopdossiers voor De Goede Woning in Apeldoorn. In 2023 hebben wij 14 terugkopen van...

Lees meer