Alle particuliere nieuwsberichten

Binnenkort gaat bij KoopStart en KoopGarant de ‘fair-value’-verhouding naar 1:1. Daarmee wordt het aandeel van de corporatie of ontwikkelaar in de waardeontwikkeling van de woning gelijk aan het percentage van de koperskorting. Het is helaas nog niet bekend wanneer de wijziging ingaat. 

 

Van 1:1,5 naar 1:1

De afgelopen tijd hebben we regelmatig contact gehad met het ministerie van BZK over het voornemen om de fair value, die al jarenlang 1:1,5 bedraagt, aan te passen. Inmiddels is duidelijk dat de verhouding gewijzigd wordt naar 1:1. Er komt een overgangsregeling voor lopende verkoopprojecten. 

 

Aanpassing Rtiv

De wijziging wordt opgenomen in een aanpasing van de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (Rtiv). Deze aanpassing was gepland per 1 april 2023. Medio maart blijkt echter dat dit niet meer haalbaar is. BZK streeft ernaar om de Rtiv zo spoedig mogelijk aan te passen. Het is echter nog niet bekend wanneer precies.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Extra services: afrekening en omzettingen KoopStart

Een omzetting van een KoopStart-woning? Wij kunnen het hele traject van begin tot eind voor u uit handen nemen.

Lees meer

Reactie OpMaat op aanpassing fair value-verhouding naar 1:1

De fair value wijzigt waarschjnlijk per 1 oktober naar 1:1. Vanwege de mogelijke consequenties voor de bedrijfsvoering van corporaties wijzigen wij...

Lees meer