Alle particuliere nieuwsberichten

De ‘markttoets’ is onlangs versoepeld. De versoepeling geldt zowel voor middeldure huurwoningen als voor koopwoningen. Het wordt daarmee voor woningcorporaties makkelijker om te investeren in nieuw te bouwen vrijesectorwoningen én dus ook nieuwbouwwoningen met KoopGarant en KoopStart te ontwikkelen.


Vereenvoudigde markttoets

De Tweede Kamer nam begin april een wet aan waarmee de marktoets voor het bouwen van vrije-sectorwoningen (niet-DAEB) door woningcorporaties is vereenvoudigd. De markttoets houdt in dat corporaties alleen een vrijesectorproject mogen bouwen, als commerciële partijen daarvoor geen belangstelling hebben. De gemeente toetst dat en doet een ontheffingsaanvraag bij de Autoriteit woningcorporaties (Aw).

 

Middeldure huur én koop

De aanleiding voor de vereenvoudiging van de markttoets was dat marktpartijen onvoldoende middeldure huurwoningen realiseren. De inzet van corporaties hierbij is dus noodzakelijk. De publiciteit over de vereenvoudiging van de markttoets ging vrijwel uitsluitend over middeldure huurwoningen. 
Maar navraag bij het ministerie van BZK maakte duidelijk dat de verlichting van de markttoets geldt voor álle vrijesectorwoningen, dus ook voor koopwoningen.

 

Kansen voor KoopGarant en KoopStart?

Door de verlichte markttoets is er voor corporaties weer ruimte om nieuwe KoopGarant- en Koopstartwoningen te ontwikkelen. Een deel van de doelgroep voor de middeldure huur geeft de voorkeur aan een koopwoning, waaraan met KoopGarant en KoopStart is te voldoen. Bovendien mag verwacht worden dat de woonduur in koopwoningen aanzienlijk langer is dan in middeldure huurwoningen. Zo worden het  geen ‘doorgangswoningen’ maar wordt de leefbaarheid in de wijk versterkt en vergroot.

 

Gemeente toetst

De rol van de gemeente is cruciaal. De gemeente toetst en oordeelt of er belangstelling is onder marktpartijen. De ontheffing wordt uiteindelijk verleend door de Aw.

 

“Verbod” van de baan

Het gaat bij nieuw te bouwen KoopGarant- en Koopstartwoningen om een niet-DAEB-investering. Sinds de invoering van de Woningwet in 2015 was het vanwege de eisen aan de markttoets in de praktijk voor corporaties nagenoeg ‘verboden’ om koopwoningen te ontwikkelen. Met de verlichte markttoets is dit ‘verbod’ van de baan en wordt de bouw van nieuwe KoopGarant- en Koopstart-woningen weer mogelijk.

 

Meer informatie?

Wil je meer weten over de vereenvoudigde markttoets? Neem contact op met OpMaat via info@opmaat.nl of bel: 033-462 12 23.

Gerelateerde nieuwsartikelen

Fair value-verhouding per 1 januari definitief naar 1:1

Het ministerie van BZK heeft definitief besloten om de fair value-verhouding voor verkoop onder voorwaarden per 1 januari 2024 aan te passen naar...

Lees meer

Nieuwe brochure KoopGarant

Er is een nieuwe brochure voor zakelijke relaties beschikbaar over KoopGarant.

Lees meer