Alle particuliere nieuwsberichten

Per 1 juni 2023 zijn er nieuwe Erfpacht- en KoopGarantbepalingen. Er is een overgangsregeling voor lopende verkoopprojecten. 

Nieuwe versie 

De huidige versie van de Erfpacht- en KoopGarantbepalingen dateert van 1 november 2016. Tijd dus voor een update. In de nieuwe versie zijn onder meer de ontwikkelingen van de laatste jaren op het gebied van taxatie verwerkt. De Belastingdienst en de Nationale Hypotheek Garantie hebben hun goedkeuring gegeven.     

Overgangstermijn 

De nieuwe versie van de bepalingen dient in beginsel vanaf 1 juni 2023 te worden gebruikt. 

Er geldt wel een overgangstermijn voor lopende verkoopprojecten. De Erfpacht- en KoopGarantbepalingen van 1 november 2016 kunnen nog worden gebruikt bij projecten waarvan vóór 1 juni 2023 de contractvoorbereiding is gestart en de gegevens bij OpMaat zijn aangemeld. Vervolgens kunnen hiermee koopovereenkomsten worden gesloten tot 1 december 2023, of tot het eerdere moment waarop de geldigheidsdatum van het taxatierapport (6 maanden na de waardepeildatum) is afgelopen.    

Geen nieuwe brochure 

Er is een kopersbrochure die een verplichte bijlage vormt bij de koopovereenkomst. Deze kopersbrochure verandert voorlopig niet. Er komt wel een nieuwe versie van de brochure zodra de nieuwe fair-valueverhouding van kracht wordt. Naar verwachting wordt de BZK-regelgeving aangepast per 1 oktober a.s.  

Gerelateerde nieuwsartikelen

Fair value-verhouding per 1 januari definitief naar 1:1

Het ministerie van BZK heeft definitief besloten om de fair value-verhouding voor verkoop onder voorwaarden per 1 januari 2024 aan te passen naar...

Lees meer

Nieuwe brochure KoopGarant

Er is een nieuwe brochure voor zakelijke relaties beschikbaar over KoopGarant.

Lees meer