Alle particuliere nieuwsberichten

De MIKK-meter is begin januari aangepast. De actuele financieringslasttabellen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor 2020 zijn verwerkt in de MIKK-meter. De MIKK-meter is zowel bij KoopStart als bij KoopGarant te gebruiken.

 

MIKK-meter

De MIKK-meter is een onlinetool op het Servicenet van OpMaat. Met de MIKK-meter wordt bepaald of iemand in aanmerking komt voor koperskorting. Vóór aankoop van een woning wordt met de MIKK-meter bepaald wat de financieringsruimte is van het huishouden dat de woning wil kopen. De MIKK-meter sluit zoveel mogelijk aan bij de financieringsnormen voor de NHG. Het programma maakt op dezelfde wijze gebruik van de inkomensgegevens als bij een behandeling van een finan-cieringsaanvraag. Daarmee geeft de uitkomst van de MIKK-meter een veel nauwkeuriger beeld van de financieringsmogelijkheden dan het fiscaal verzamelinkomen, dat veel wordt gebruikt bij over-heidsregelingen zoals het passend toewijzen. Het verzamelinkomen is van één of twee jaar terug en bevat vaak inkomensbestanddelen die voor financiering niet altijd meetellen.

 

Financieringsruimte

Jaarlijks stelt de minister van BZK de financieringslasttabellen voor de NHG vast. Hiermee wordt, afhankelijk van inkomen en rentepercentage, bepaald welk percentage van het inkomen maximaal besteed mag worden aan de lasten van de hypothecaire lening: rente en aflossing. De minister baseert zich hierbij op een advies van het NIBUD.
De afgelopen jaren daalde de financieringsruimte meestal bij de periodieke aanpassing van de tabellen. Bij de overgang van 2019 naar 2020 zijn de verschillen echter klein. De financieringsmogelijkheden zijn dus nauwelijks veranderd. Natuurlijk zijn er daarnaast twee andere factoren die de mogelijkheden op de koopmarkt bepalen: enerzijds zijn de prijzen weer fors gestegen, anderzijds is de hypotheekrente gedaald tot een historisch laag niveau.
Voor tweeverdieners heeft de NHG nog een tweede aanpassing doorgevoerd: het deel van het tweede (laagste) inkomen dat meetelt voor de bepaling van het financieringslastpercentage is verhoogd van 70% naar 80%. Gemiddeld kunnen tweeverdieners hierdoor iets meer lenen dan voorheen.

 

Toepassing MIKK-meter

De MIKK-meter is verplicht toe te passen bij de verkoop van bestaande woningen met KoopStart om te bepalen of het kopende huishouden ook inderdaad in aanmerking komt voor de koperskorting. Dit is een voorwaarde om voor KoopStart in aanmerking te komen.
De MIKK-meter kan ook worden toegepast bij verkoop van nieuwbouwwoningen met KoopStart. BPD en AM pasten in 2019 de MIKK-meter toe in een nieuwbouwproject in Den Bosch
Ook bij KoopGarant kan de MIKK-meter worden gebruikt voor een doelmatige inzet van de koperskorting: alleen kopers die de korting echt nodig hebben, komen in aanmerking.

 

Wil je meer weten? Download de flyer over de MIKK-meter of neem contact op met OpMaat: tel. 033 462 12 23

Gerelateerde nieuwsartikelen

Fair value-verhouding per 1 januari definitief naar 1:1

Het ministerie van BZK heeft definitief besloten om de fair value-verhouding voor verkoop onder voorwaarden per 1 januari 2024 aan te passen naar...

Lees meer

Extra services: afrekening en omzettingen KoopStart

Een omzetting van een KoopStart-woning? Wij kunnen het hele traject van begin tot eind voor u uit handen nemen.

Lees meer