Alle particuliere nieuwsberichten

 

Meer starterswoningen mogelijk met KoopGarant en KoopStart

 

Instrumenten zoals KoopGarant en KoopStart bieden gemeenten en ontwikkelaars de kans om betaalbare koopwoningen voor starters te realiseren. Al jarenlang lukt het starters en middeninkomens nauwelijks om een stap op de koopwoningenmarkt te zetten. Adviesbureau Companen deed in opdracht van OpMaat onderzoek naar de knelpunten. Zij concludeerden dat gemeenten, ontwikkelaars én corporaties starters kunnen helpen door deze instrumenten  in te zetten én meer samen te werken.

 

De woningmarkt staat onder druk. Een toegenomen woningvraag, een achterblijvende bouwproductie en een extreem lage rentestand zijn de drijvende krachten achter de sterk gestegen (en nog altijd doorstijgende) huizenprijzen. Starters en huishoudens met een lagere middeninkomen kunnen in dit geweld van concurrentie en hoge prijzen nauwelijks een (eerste) stap op de koopmarkt zetten.

 

Onderzoek Companen

Adviesbureau Companen onderzocht de knelpunten in het middensegment op de woningmarkt in Nederland. Hierbij is gekeken naar de potenties van de instrumenten KoopGarant en KoopStart om de kansen van starters en middeninkomens op de woningmarkt te vergroten. De onderzoekers vroegen aan gemeenten, corporaties en marktpartijen welke rol zij voor zichzelf hierin zien.

 

Uit het onderzoek blijkt dat maar liefst 50% van de starters en middeninkomens een koopwens heeft. Maar voor een groot deel van Nederland geldt dat slechts 10% van alle woningen die te koop komen, betaalbaar is voor starters. Gemeenten willen graag actief beleid voor de middeninkomens voeren, maar dit leidt niet altijd tot concrete uitvoering. Ook corporaties zijn erg voorzichtig bij hun (her-)oriëntatie op het middensegment en zeker op het gebied van koopwoningen.

 

Companen concludeert dat er zeker kansen liggen bij de inzet van KoopGarant en KoopStart voor alle betrokken partijen:

  • Gemeenten hebben een grote voorkeur voor instrumenten die een langdurige werking hebben. KoopGarant is hiervoor een goed middel.
  • Sommige gemeenten overwegen om zelf KoopGarant toe te passen. Andere gemeenten vinden dat vastgoedpartijen zoals ontwikkelaars dit op zouden moeten of kunnen pakken.
  • Ontwikkelaars staan positief tegenover instrumenten zoals KoopStart en andere erfpachtoplossingen.
  • Gemeenten, corporaties en ontwikkelaars gaan nog onvoldoende met elkaar open in gesprek over de inzet van deze instrumenten. Organisaties zoals OpMaat zouden deze partijen bij elkaar kunnen brengen.

 

Inspirerende voorbeelden

  • Inmiddels heeft de gemeente Ede de handschoen opgepakt en gaat zélf KoopGarant toepassen. Op deze manier zorgt Ede ervoor dat er gedurende een periode van minimaal 20 jaar een voorraad betaalbare koopwoningen beschikbaar is voor starters en huishoudens met een lager middeninkomen.
  • Projectontwikkelaar Timpaan en de gemeente Aalsmeer maken het samen mogelijk dat er 24 woningen met KoopStart verkocht worden aan starters uit Aalsmeer.

 

Meer lezen over het onderzoek van Companen?

 Klik op de button om het rapport aan te vragen.

 

 

Gerelateerde nieuwsartikelen

Fair value-verhouding per 1 januari definitief naar 1:1

Het ministerie van BZK heeft definitief besloten om de fair value-verhouding voor verkoop onder voorwaarden per 1 januari 2024 aan te passen naar...

Lees meer

Nieuwe brochure KoopGarant

Er is een nieuwe brochure voor zakelijke relaties beschikbaar over KoopGarant.

Lees meer