Met KoopGarant is het mogelijk om woningen voor een lagere prijs dan de marktwaarde plus een terugkoopgarantie aan te bieden. Zo biedt u starters de kans om een woning te kopen. Op het moment van terugkoop deelt u de waardeontwikkeling met de koper volgens een vaste formule. KoopGarant is toe te passen bij zowel bestaande- als nieuwbouwwoningen. 

 

Starterswoningen voor de lange termijn

Verkopen met KoopGarant maakt koopwoningen beter bereikbaar voor starters en mensen met lagere inkomens. Door de terugkoopgarantie is het mogelijk om de woningen ook in de toekomst voor volgende kopers betaalbaar te houden. Na de terugkoop kunnen de woningen namelijk opnieuw worden verkocht, met KoopGarant of op de vrije markt.


Met een KoopGarant-licentie heeft u toegang tot een product dat in alle opzichten goed is geregeld. U beschikt dan over alle relevante informatie en contracten én u krijgt deskundige ondersteuning.

Meer weten over KoopGarant? Lees dan hoe kopen en terugkopen met KoopGarant werkt. En bel ons gerust als u nog vragen heeft over de werking en toepassing van KoopGarant op tel. 033 462 12 23.

 

Lees de KoopGarant-brochure (zakelijk):

KoopGarant zakelijk