KoopGarant-bezit meenemen bij verduurzaming huurwoningen?

Heeft u KoopGarant-eengezinswoningen in gemengde complexen? En staat verduurzaming van deze huurwoningen op de planning? KoopGarant-woningen komen na terugkoop altijd weer in uw bezit. Daarom is het bij gemengde complexen, met huur- én KoopGarant-woningen, wel zo praktisch om deze meteen mee te nemen in het verduurzamingsproces van de huurwoningen. Maar hoe krijg je de KoopGarant-eigenaren mee en hoe kun je dit met hen verrekenen?

Gespikkeld bezit gelijktijdig verduurzamen

Bij verduurzamingsinvesteringen in eengezinswoningen loopt u aan tegen een lastige situatie als er sprake is van gespikkeld bezit. Bij isolatiewerkzaamheden is het vaak makkelijker en goedkoper om een hele rij woningen gelijktijdig aan te pakken. Ook ziet het er beter uit als de isolatiewerkzaamheden aan dak en gevel op deze zelfde wijze zijn uitgevoerd voor alle woningen. Overweeg daarom om de KoopGarant-woningen tegelijk met de huurwoningen te laten meedoen met de werkzaamheden. De voordelen hiervan zijn:

 • Het is efficiënter en kostenbesparend
 • Het ziet er mooier uit
 • De werkzaamheden zijn makkelijker uit te voeren per woonblok, geen aansluitingsproblemen.
 • De terug te kopen woningen zijn al klaar voor de toekomst
 • U voert de werkzaamheden maar één keer uit, waardoor de overlast voor KoopGarant-eigenaren en huurders slechts éénmalig is
 • U maakt het voor de KoopGarant-eigenaren eenvoudiger om hun woning te verduurzamen.

 

Oplossing verduurzaming KoopGarant

OpMaat heeft een oplossing bedacht en uitgewerkt waardoor het voor corporaties wel mogelijk is KoopGarant-woningen te verduurzamen, uiteraard met toestemming van de eigenaren.  Door een tussentijdse wijziging van de erfpacht* ontstaat een laagdrempelige oplossing, waarbij geen financiële inbreng nodig is van de KoopGarant-eigenaar. Wanneer u investeert, krijgt u een grotere aandeel in de waardeontwikkeling bij terugkoop.

U bepaalt zelf als corporatie met welke verduurzamingsmaatregelen de eigenaren mee kunnen doen en welke investeringen u via onze oplossing wilt laten uitvoeren. Te denken valt aan de isolatie van het dak, de spouw of de vloerisolatie. De tussentijdse aanpassing van de erfpacht houdt op hoofdlijnen in:

 • Als corporatie voer je voor eigen rekening de verduurzamingswerkzaamheden uit.
 • Hierdoor neemt de marktwaarde van de woning toe.
 • De marktwaarde voor en na de verduurzaming worden door een taxateur vastgesteld.
 • De waardetoename van de investering wordt verwerkt in nieuwe parameters voor de berekening van de terugkoopprijs op termijn. Hierbij blijft de (fictieve) uitgifteprijs na verduurzaming gelijk aan de (fictieve) terugkoopprijs vóór de verduurzaming. Het waarde-effect van de investering komt daardoor terecht bij de corporatie. Deze krijgt namelijk vanaf de wijziging van de erfpacht een groter belang in de waardeontwikkeling van de woning, omdat de koperskorting hoger is.
 • Op deze wijze is het voor de eigenaar niet vereist om in financiële zin deel te nemen in de investering in de verduurzaming.
 • Deze wijzigingen worden vastgelegd in een overeenkomst, die wordt gepasseerd bij de notaris voordat de werkzaamheden worden uitgevoerd. 


*Alle benodigde contracten en informatie voor deze oplossing, komen tegen een vergoeding ter beschikking van onze (ex-) licentiehouders.

 

Begeleiding bij verduurzaming 

Het is ook mogelijk om ons tegen een extra vergoeding in te schakelen voor het begeleiden van een verduurzamingstraject met KoopGarant-woningen. Lees meer over de begeleiding van verduurzaming KoopGarant