Bij KoopGarant is sprake van een terugkoopregeling: als corporatie of ontwikkelaar koopt u de woning gegarandeerd terug van de KoopGarant-eigenaar. Na terugkoop kunt u dus zelf bepalen wat u doet met de woning: opnieuw met KoopGarant verkopen, op de markt verkopen of verhuren.

 

Gegarandeerde terugkoop

Als een eigenaar de KoopGarant-woning terug wil verkopen, is hij verplicht de woning aan u als corporatie of ontwikkelaar aan te bieden. Vervolgens garandeert u de woning binnen 3 maanden terug te kopen. Dit betekent dat er in principe maximaal 3 maanden zit tussen de te koop aanbieding en de teruglevering van de woning. Deze periode kan langer zijn wanneer er veel tijd nodig is om tot overeenstemming te komen. 

OpMaat kan u hierbij ontzorgen door terugkoopbegeleiding.

 

Taxatie bij terugkoop

Bij het terugkopen van de woning kan de eigenaar kiezen uit een lijstje van ten minste 3 taxateurs óf de eigenaar wijst zelf een taxateur aan. De taxatie moet voldoen aan de taxatienormen voor KoopGarant. Zo moeten taxatierapporten zijn gevalideerd. De waardestijging als gevolg van investeringen door de eigenaar wordt afzonderlijk getaxeerd. Dit deel van de waardestijging wordt voor 100% in de terugkoopprijs verrekend en komt volledig toe aan de eigenaar. Meer over taxatie.

 

Rekentool voor eigenaar

Voor KoopGarant-eigenaren is het mogelijk een proefberekening te maken met behulp van een rekentool. Deze berekening geeft een indicatie van de terugkoopprijs die zij kunnen verwachten bij terugverkoop van hun woning.

 

Terugkoopbegeleiding door OpMaat

Het is mogelijk de terugkoop van KoopGarant-woningen tegen een vast tarief door OpMaat te laten begeleiden. Wij nemen dan de uitvoerende en coördinerende rol bij terugkoop van u over. Door onze actuele kennis en ruime ervaring met terugkopen van KoopGarant-woningen voeren we de terugkoop geheel volgens de bepalingen en op een efficiënte, klantvriendelijke wijze uit. We maken daarbij uiteraard altijd gebruik van de meest recente overeenkomsten. Lees meer over onze Terugkoopbegeleiding of neem contact met ons op: tel. 033 - 462 12 23.