Rekenvoorbeelden Koopgarant

 

In de volgende rekenvoorbeelden laten we zien hoe de verkoopprijs en de terugkoopprijs van een Koopgarantwoning worden vastgesteld en wat het effect is van een positieve en een negatieve ontwikkeling van de marktwaarde. Voor meer uitleg zie Koperskorting en terugkoopprijs Koopgarant. 

 

Rekenvoorbeeld 1
Waardestijging zonder woningverbeteringen

 

 

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop 230.000
Waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000) 30.000
Deel waardestijging (70%) voor eigenaar  21.000
Terugkoopprijs (160.000 + 21.000) 181.000

  

Rekenvoorbeeld 2
Waardestijging met woningverbeteringen

  

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen 240.000
Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen 230.000
Waarde-effect verbeteringen (240.000 -/- 230.000) 10.000
Overige waardeontwikkeling (230.000 -/- 200.000) 30.000
Deel waardestijging (70%) voor eigenaar 21.000
Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 + 21.000) 191.000

 

Rekenvoorbeeld 3
Waardedaling zonder woningverbeteringen

 

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop 180.000
Waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000) -/- 20.000
Deel waardedaling (70%) voor eigenaar -/- 14.000
Terugkoopprijs (160.000 -/- 14.000) 146.000

 

Rekenvoorbeeld 4
Waardedaling met woningverbeteringen

 

Marktwaarde bij verkoop 200.000
Koperskorting (20%) -/- 40.000
Koopprijs 160.000
Marktwaarde bij terugkoop incl. verbeteringen 190.000
Marktwaarde bij terugkoop excl. verbeteringen 180.000
Waarde-effect verbeteringen (190.000 -/- 180.000) 10.000
Overige waardeontwikkeling (180.000 -/- 200.000) -/-20.000
Deel waardedaling (70%) voor eigenaar -/-14.000
Terugkoopprijs (160.000 + 10.000 -/- 14.000) 156.000