Koopgarant voor wie?

Koopgarant kan interessant zijn voor uiteenlopende groepen kopers zoals starters, jongeren én ouderen. Voor de verkopende partij kan Koopgarant een middel zijn om de verkoop te bevorderen. Maar Koopgarant kan ook worden ingezet om bepaalde doelgroepen meer kansen te bieden op de koopwoningmarkt.

Doelgroepen van Koopgarant

Koopgarant blijkt een gewild product op de woningmarkt vanwege de koperskorting, de terugkoopgarantie en de deling in de waardeontwikkeling. Starters op de koopmarkt, jongeren, ouderen, alleenstaanden én gezinnen kunnen tegen een aantrekkelijke prijs kopen en hebben lagere lasten en lopen minder risico. Voor mensen in de lagere- of middeninkomensgroepen is het vrijwel de enige manier om een woning te kunnen kopen en gefinancierd te krijgen. Ook biedt Koopgarant voor senioren de mogelijkheid om hun vrijesectorwoning te verkopen en te kiezen voor een koopwoning met meer zekerheid dat ze de woning binnen 3 maanden kunnen terugverkopen.

Duurzaam middensegment

Het is woningcorporaties vrijwel niet meer toegestaan om sociale huurwoningen te verhuren aan huishoudens uit de lagere-middeninkomensgroepen. Met Koopgarant hebben zij voor deze groep een interessant aanbod omdat deze groep kan doorstromen vanuit een huurwoning naar een koopwoning. En na de terugkoop komt de woning opnieuw beschikbaar voor de middeninkomensgroepen. Zo is het ook een duurzaam aanbod voor deze groep.

Beter verkoopbaar met Koopgarant

Zowel bestaande als nieuwbouwwoningen verkopen goed met Koopgarant. In een onzekere woningmarkt kan Koopgarant potentiële kopers over de streep helpen: de corporatie of ontwikkelaar garandeert immers niet alleen de terugkoop, maar deelt ook nog in een eventuele waardedaling. Door de lagere prijs is ook voor starters een koopwoning bereikbaar. Starters hebben het voordeel dat ze sneller kunnen beslissen en niet eerst hun woning hoeven te verkopen.