Financiering van Koopgarant

De grote Nederlandse banken verstrekken hypotheken voor Koopgarantwoningen. Kopers van Koopgarantwoningen kunnen dan ook zonder problemen een hypotheek krijgen onder de gebruikelijke voorwaarden voor hypothecaire financiering.

Nationale Hypotheekgarantie

Meestal stellen de banken wel de voorwaarde dat kopers financieren met Nationale Hypotheekgarantie (NHG). Ook de corporatie of ontwikkelaar kan financiering met NHG verplicht stellen aan de kopers. Meer informatie over NHG vindt u op www.nhg.nl

Hoogte hypothecaire inschrijving

De Erfpacht- en Koopgarantbepalingen stellen een maximum aan de hoogte van de hypothecaire inschrijving. Het doel van deze maximale hypothecaire inschrijving is de koper te beschermen tegen het risico dat hij leningen afsluit voor een te hoog bedrag. Dit bedrag mag namelijk niet te veel afwijken van de prijs die hij bij terugkoop mag verwachten. De corporatie of ontwikkelaar kan hierop ontheffing verlenen in individuele gevallen.

Meer informatie over de financieringsaspecten van Koopgarant vindt u in het document: