Mogelijkheden voor ontwikkelaars

Koopgarant is oorspronkelijk ontwikkeld voor en door woningcorporaties. De eerste projectontwikkelaar sloot zich in 2008 aan als licentiehouder. Inmiddels zijn er zo’n 15 ontwikkelaars licentiehouder Koopgarant. Alleen de strategische toepassing van Koopgarant door ontwikkelaars verschilt met corporaties.

Verschillen

Natuurlijk zijn er verschillen tussen de manieren waarop de corporaties en ontwikkelaars Koopgarant toepassen. Ontwikkelaars gebruiken Koopgarant over het algemeen uitsluitend om de verkoopmogelijkheden te verbreden. Woningcorporaties passen Koopgarant daarnaast ook vaak toe om de kansen van middeninkomens op de woningmarkt te verbeteren.

Overeenkomsten

Naast verschillen zijn er vooral overeenkomsten tussen de wijze waarop corporaties en ontwikkelaar Koopgarant toepassen:

  • De bepalingen en contracten die gelden tussen de verkoper en de koper zijn inhoudelijk gelijk.
  • Fiscaal gelden dezelfde regels.
  • De regels voor de fair valueverhouding zijn hetzelfde.
  • De licentieovereenkomst met OpMaat vertoont geen inhoudelijke verschillen.