Veelgestelde Vragen over Koopgarant

Hier vindt u de meest gestelde vragen over onze producten Staat uw vraag hier niet bij?Neem dan contact op met onze klantenservice via info@opmaat.nl of op 033 - 4621223

 • bekijk antwoord

  Hoe verreken je de Koopgarantwoning bij scheiding?

  Wat is een eerlijke verdeling bij scheiding in geval van een Koopgarantwoning waar één van de partners wil blijven wonen?

  Bij een terugkoop op termijn zal de achtergebleven partner alsnog met de corporatie moeten gaan afrekenen. Dit betekent dan dat zij de koperskorting moet terugbetalen én de waardeverandering, volgens een vaste formule, met de corporatie of ontwikkelaar moet delen. Ons advies aan de echtelieden luidt dan ook om op basis van een berekening van de terugkoopprijs (dus alsof er op dit moment zou worden teruggekocht) met elkaar af te rekenen.

  Dit betekent dat ze de woning moeten laten taxeren. De taxateur zal zowel een marktwaarde ínclusief, als een marktwaarde éxclusief zelf aangebrachte voorzieningen moeten vaststellen. En dan kunnen de eigenaren met deze gegevens voortaan zélf de terugkoopprijs berekenen. Want vanaf vandaag kunt u deze klanten verwijzen naar onze website, waar een rekenmodule terugverkoop is te vinden die ze zelf kunnen invullen. Het enige wat de eigenaren moeten opzoeken zijn de bovengenoemde 2 taxatiewaarden en enkele gegevens die in hun koopovereenkomst staan vermeld. De terugkoopprijs rolt er dan vanzelf uit!

 • bekijk antwoord

  Is er een maximale Koopgarantprijs?

  Nee, er is in principe geen maximumprijs.

  Wel geldt er bij nieuwbouw een bovengrens aan de Koopgarantprijs van €240.000. Zolang de prijs hier onder ligt, gelden de regels over BTW en overdrachtsbelasting die bij Koopgarant van kracht zijn. Is de prijs hoger, dan moet u rekening houden met een ongunstige fiscale regeling.  

 • bekijk antwoord

  Welke koperskortingspercentages zijn mogelijk?

  U bepaalt zelf het koperskortingspercentage waarmee u de woningen wilt verkopen. De prijsverlaging op de marktwaarde is minimaal 10%. Niet elke woning hoeft hetzelfde koperskortingspercentage te krijgen, het percentage kan per woning variëren.

 • bekijk antwoord

  Moet een verkochte Koopgarantwoning tijdens de bouw worden teruggekocht?

  Ja, ook een woning die niet is afgebouwd en opgeleverd moet tijdens de bouw worden teruggekocht, wanneer de kopers dat willen.

 • bekijk antwoord

  Is Koopgarant ook mogelijk in combinatie met een Starterslening van SVN?

  Ja, dit is mogelijk maar afhankelijk van de voorwaarden die de gemeente stelt bij het verstrekken van de Starterslening.

 • bekijk antwoord

  Kan een portefeuille met Koopgarantwoningen worden doorverkocht?

  In principe is dit mogelijk. Voor deze doorverkoop is toestemming van de Stichting Opmaat vereist.