Als woningcorporatie kunt u de erfpachters van KoopGarant-woningen in gemengde complexen, faciliteren om mee te doen met de verduurzaming van het hele bouwblok. Hierbij maakt u gebruik van een tussentijdse wijziging van de erfpacht. Wilt u hierbij ondersteuning of advies krijgen?

Begeleiding

Bij de volgende zaken kunnen we u ondersteunen :

  • Adviseren en meedenken over de beste financiële en organisatorische aanpak voor dít blok of complex.
  • Informeren van de erfpachters in het blok o.a. door het opstellen van informatiemateriaal.
  • Wij informeren de erfpachters tijdens een informatiebijeenkomst en/of we voeren individuele gesprekken. Dit kan zowel fysiek als online.
  • Opstellen van een intentieverklaring die wij laten tekenen door de erfpachters wanneer zij aangeven mee te willen doen.
  • Informeren van taxateurs en notarissen.
  • Begeleiden van de individuele afhandeling van de wijziging. We zorgen voor de voortgang en onderhouden de klantcontacten namens de corporatie.

 

Meer weten?

Heeft u belangstelling voor één of meer van deze diensten? Bel ons gerust op 033 462 12 23.  Wij informeren u graag over de begeleidingsmogelijkheden bij de verduurzaming van KoopGarant-woningen.