De verkoop van een nieuwbouwwoning met KoopStart is geen ‘gewone’ verkoop. KoopStart maakt het mogelijk dat starters op een verantwoorde manier een betaalbare woning kunnen kopen. Daarbij komen een aantal spelregels kijken, die zijn terug te vinden in de Erfpacht- en KoopStartbepalingen. Daarnaast wordt er bij de verkoop van een KoopStart-woning gebruik gemaakt van speciale KoopStart-overeenkomsten. De verkoop van nieuwbouw met KoopStart vraagt om specifieke kennis en vaardigheden. Wij hebben die specifieke kennis en vaardigheden in huis. Overweeg daarom om de verkoop van uw nieuwbouwproject aan Opmaat uit te besteden.

Verkoopbegeleiding 

Wat omvat verkoopbegeleiding: 

 • Adviesgesprek
  Na de toewijzing nemen wij contact met de aspirant-koper op voor een telefonisch of online (via Teams) adviesgesprek. In dit gesprek wordt het verkooptraject van een nieuwbouwwoning doorgenomen. Denk hierbij aan de verschillende fases in het traject, de rol van de aannemer en de notaris, uitleg bouwrente, bouwtermijnen, etc. Verder wordt in dit adviesgesprek uitgebreid KoopStart uitgelegd aan de hand van diverse rekenvoorbeelden.
 • Koopovereenkomst
  Wanneer de aspirant-koper doorgaat met de aankoop van de KoopStart-woning stellen wij de koop- en aanneemovereenkomst op. Deze nemen wij telefonisch of online met de aspirant-koper door. Wanneer alles duidelijk is worden de overeenkomsten digitaal door de aspirant-koper en door u getekend.
 • Notaris
  Wij zorgen ervoor dat de projectnotaris de door beide partijen getekende overeenkomst ontvangt. Wij controleren uiteraard ook de concept notariële akte en afrekening.
 • Checkmoment
  Ongeveer 1 week voor de notariële overdracht nemen wij telefonisch contact met de koper op. Doel van dit gesprek is om te vragen of de concept notariële akte en de nota van afrekening duidelijk zijn en of er nog vragen zijn over de aankoop van de woning.

 

Meer weten?

Wij bieden verkoopbegeleiding voor een snelle en efficiënte verkoop van uw KoopStart-woningen. Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Bel ons dan op 033 462 12 23.