Als je verhuisplannen hebt en je de KoopGarantwoning weer wilt verkopen, dan bied je de woning te koop aan bij de corporatie of ontwikkelaar waarvan je hem destijds hebt gekocht. Deze corporatie of ontwikkelaar koopt normaal gesproken binnen 3 maanden de woning van je terug. Je mag de woning dus niet verkopen aan een andere partij. Soms is er de mogelijkheid om tussentijds de KoopGarantregeling af te kopen.

 

Proces van terugverkopen 

De corporatie of ontwikkelaar informeert je over het proces van terugverkopen van de woning. De woning wordt getaxeerd en vervolgens wordt een terugkoopprijsberekening gemaakt. Lees de algemene informatie over de taxatie bij terugverkopen, de terugkoopprijsberekening en de geschillenregeling.
 

Terugkoopbegeleiding door OpMaat

Sommige corporaties en ontwikkelaars hebben het terugkopen van KoopGarantwoningen uitbesteed aan OpMaat. In dat geval begeleidt het terugkoopteam van OpMaat het gehele terugkoopproces van de corporatie of ontwikkelaar, volgens de geldende richtlijnen. 

Begeleidt OpMaat het terugkopen namens jouw corporatie of ontwikkelaar? Meld dan gewoon aan de corporatie of ontwikkelaar dat je de woning wilt verkopen. Vervolgens neemt een medewerker van het Terugkoopteam van OpMaat contact met je op. Lees hier alles over de procedure bij terugverkopen met terugkoopbegeleiding.