De prijsverlaging die je bij de aankoop van een KoopStart-woning krijgt, wordt in de contracten die je sluit 'koperskorting' genoemd.

 

Deze koperskorting is minimaal 10% en maximaal 50% en wordt berekend over de getaxeerde marktwaarde van de woning. De aanbieder (woningcorporatie, projectontwikkelaar of gemeente) bepaalt de hoogte van het percentage. Als je de woning doorverkoopt of het contract beëindigt, verreken je de koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling van de woning met de aanbieder.

 

Vastleggen afspraken

Alle afspraken over de prijs, de koperskorting en waardedeling staan beschreven in de Erfpacht- en KoopStartbepalingen die horen bij de koopovereenkomst. Om de afspraken juridisch goed vast te leggen, wordt gebruik gemaakt van erfpacht. De erfpachtcanon koop je in één keer af en de erfpacht heeft dan verder geen financiële consequenties meer. Je kunt de woning dus later gewoon zonder erfpacht op de vrije markt verkopen. 

Aan het eind: doorverkoop, terugkoop, of tussentijds afrekenen

Wanneer je de woning verkoopt, wordt de verkoopopbrengst verdeeld tussen jou en de aanbieder.

Het kan zijn dat er voor een bepaalde periode een aanbiedingsplicht geldt aan de partij waarvan je hebt gekocht. Dit betekent dat je de woning binnen die termijn bij aanbiedt voor een terugkoop. Als deze de woning wil terugkopen, ontvang je een terugkoopprijs.


Je kunt ook tussentijds met de aanbieder afrekenen. Hierna blijf je in de woning wonen en ben je volledig eigenaar. Dit kan pas na een bepaalde periode. Kijk hiervoor in je koopovereenkomst of in de notariële akte.  

In alle situaties geldt: de aanbieder deelt mee in de waardestijging, maar ook in een eventuele waardedaling.

 

De getaxeerde waardestijging als gevolg van door jou aangebrachte verbeteringen aan de woning is volledig voor jou. Dit geldt als op de koopovereenkomst de Erfpacht- en KoopStartbepalingen van 1 maart 2022 en latere versies van toepassing zijn