Wanneer je jouw KoopStart-woning doorverkoopt, wordt de verkoopopbrengst verdeeld tussen jou en de projectontwikkelaar of de woningcorporatie. Maar je kunt ook tussentijds met hen afrekenen. Het is ook mogelijk dat er een aanbiedingsplicht geldt en je de woning terugverkoopt.

Doorverkoop

Je kunt de KoopStart-woning over het algemeen op ieder moment vrij verkopen. In sommige gevallen geldt voor de eerste paar jaar een aanbiedingsplicht aan de partij waarvan je hebt gekocht. Als je van plan bent om te gaan verkopen, meld je dit schriftelijk bij de projectontwikkelaar of woningcorporatie. De woning wordt getaxeerd en de taxatiewaarde geldt als richtprijs voor de verkoopprijs. Daarna ga je verkopen.


Wanneer je de woning hebt verkocht, wordt de verkoopopbrengst verdeeld tussen de aanbieder en jou. Het deel van de aanbieder bestaat uit de eerder verkregen koperskorting en het vastgelegde percentage van de waardeontwikkeling. Er wordt dan afgerekend op basis van de gerealiseerde verkoopprijs. De aanbieder deelt altijd mee in de waardeontwikkeling: in het geval van waardestijging, maar ook bij waardedaling van de woning. De waardestijging door zelf aangebrachte verbeteringen is volledig voor jou, als de Erfpacht- en KoopStartbepalingen van 1 maart 2022 en latere versies van toepassing zijn.

Het aandeel van de aanbieder in de waardeontwikkeling is gelijk aan het percentage van de koperskorting.


Voorbeeld: als je met 30% koperskorting je woning hebt gekocht, deelt de ontwikkelaar voor 30% mee in de waardeontwikkeling van je woning.


Zie ook de uitleg over taxatie en bekijk ook de rekenvoorbeelden.

 

Tussentijds afrekenen

Je kunt na afloop van een bepaalde periode ook tussentijds afrekenen. Bijvoorbeeld na een schenking of bij het vrijkomen van spaargeld. Kijk hiervoor in je koopovereenkomst en in de notariƫle akte. Vaak is deze periode 3 jaar. Dit kan langer zijn, als er een tijdelijke aanbiedingsplicht geldt.

De woning wordt eerst getaxeerd. De getaxeerde marktwaarde is bepalend voor het vaststellen van de waardeontwikkeling. Je rekent dan de koperskorting en een deel van de waardeontwikkeling af. Hierna ga je naar de notaris. Daarna ben je volledig eigenaar van de woning.

Terugkoop

Het kan voorkomen dat je voor een bepaalde periode een aanbiedingsplicht hebt aan de projectontwikkelaar of woningcorporatie waarvan je hebt gekocht. Deze aanbieder besluit dan of hij van het aanbod gebruik maakt en de woning terugkoopt.

Als dat het geval is, wordt de woning eerst getaxeerd. De getaxeerde marktwaarde is bepalend voor het vaststellen van de terugkoopprijs. Als onderdeel van die terugkoopprijs ontvang je dan een deel van de waardeontwikkeling. De overdracht vindt plaats bij de notaris. Daarna is de aanbieder waarvan je had gekocht weer eigenaar van de woning.

Waar ligt het vast?

Alle afspraken hierover liggen vast in de Erfpacht- en KoopStartbepalingen, die deel uitmaken van de koopovereenkomst. In de koopovereenkomst en in de notariƫle akte vind je hoe het precies is geregeld voor jouw woning.