Veelgestelde Vragen over Koopgarant

Hier vindt u de meest gestelde vragen over onze producten Staat uw vraag hier niet bij?Neem dan contact op met onze klantenservice via info@opmaat.nl of op 033 - 4621223

 • bekijk antwoord

  Hoe rekenen we eerlijk af bij scheiding met een Koopgarantwoning??

  Een scheiding afhandelen is best ingewikkeld. Gelukkig is een eerlijke verrekening van de Koopgarantwoning goed mogelijk.

  In geval er in uw situatie één van de ex-partners in de woning blijft wonen, zal deze op termijn alsnog met de corporatie moeten gaan afrekenen. Dit betekent dan dat zij op dát moment de koperskorting moet verrekenen én de waardeverandering (volgens een vaste formule) met de corporatie of ontwikkelaar moet delen. Ons advies aan de echtelieden luidt dan ook om op basis van een berekening van de geldende terugkoopprijs (dus alsof er op dit moment zou worden teruggekocht) met elkaar af te rekenen.

  Dit betekent dat wanneer u als Koopgaranteigenaars in scheiding ligt, de woning moet laten taxeren. De taxateur zal zowel een marktwaarde ínclusief, als een marktwaarde éxclusief zelf aangebrachte voorzieningen moeten vaststellen. En dan kunnt u met deze gegevens voortaan zélf de terugkoopprijs berekenen. Daarvoor verwijzen wij naar onze website, waar een rekenmodule terugverkoop is te vinden die u zelf kunnen invullen. Het enige wat u moeten opzoeken zijn de bovengenoemde 2 taxatiewaarden en enkele gegevens die in de oorspronkelijke koopovereenkomst staan vermeld. De terugkoopprijs rolt er dan vanzelf uit!

 • bekijk antwoord

  Hoe wordt de Koopgarantprijs vastgesteld en is deze onderhandelbaar?

  De marktwaarde van de Koopgarantwoning wordt vastgesteld door een onafhankelijke taxateur. De taxateur legt de marktwaarde vast in een gevalideerd taxatierapport. De corporatie of ontwikkelaar biedt de woning aan voor een lagere prijs. Deze prijsverlaging heet in de contracten 'koperskorting'. De marktwaarde min de 'koperskorting' is de Koopgarantprijs.
  De Koopgarantprijs is niet onderhandelbaar, omdat de prijs rechtstreeks afgeleid is van de getaxeerde marktwaarde.

 • bekijk antwoord

  Wie bepaalt welke taxateur de waarde van de woning vaststelt bij Koopgarant?

  Bij de verkoop van een woning met Koopgarant wordt de taxateur aangewezen door de verkopende corporatie of ontwikkelaar.

  Wanneer u de Koopgarantwoning wilt terugverkopen aan de corporatie/ontwikkelaar heeft u de keuze:

  • U kunt kiezen uit een lijstje met 3 taxateurs dat is vastgesteld door de corporatie of ontwikkelaar. De kosten van de taxatie zijn voor rekening van rekening van de corporatie/ontwikkelaar.
  • U wijst zelf een andere taxateur aan. De taxatiekosten zijn dan voor uw rekening.

  In alle gevallen moet de taxateur voldoen aan landelijke normen voor wat betreft onafhankelijkheid, kwaliteit en plaatselijke kennis. 

 • bekijk antwoord

  Bij welke banken kan ik een hypotheek krijgen voor mijn Koopgarantwoning?

  Alle gerenomeerde Nederlandse banken zoals Rabobank en ABN AMRO verstrekken hypotheken voor kopers van een Koopgarantwoning. Daarnaast verstrekken ook een aantal andere gedlverstrekkers, zoals Obvion, Florius, Delta Lloyd en Argenta, hypotheken bij Koopgarant.

 • bekijk antwoord

  Kan ik mijn Koopgarantwoning financieren met NHG?

  Een Koopgarantwoning kan met NHG (Nationale Hypotheek Garantie) worden gefinancieerd.

  Corporaties/ ontwikkelaars hebben de keuze om bij het financieren van een Koopgarantwoning NHG verplicht te stellen. Als koper bent u dan verplicht om een hypotheek met NHG af te sluiten.

  Als koper kunt u dan alleen met toestemming van de woningcorporatie of ontwikkelaar ontheffing van deze verplichting krijgen.

 • bekijk antwoord

  Zijn er inkomenseisen bij het kopen van een woning met Koopgarant?

  Vanuit Koopgarant worden geen inkomenseisen gesteld bij het kopen van een Koopgarantwoning.

  Woningcorporaties, ontwikkelaars en/of gemeenten kunnen wel aanvullende eisen stellen aan uw inkomen.

  De prijsverlaging, oftewel 'koperskorting' bij Koopgarant kan dan afhankelijk zijn van de hoogte van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe lager de koperskorting. Ook kan het voorkomen dat u boven een bepaald inkomen de woning niet met Koopgarant kunt kopen. 

 • bekijk antwoord

  Ik heb als huurder verbeteringen aangebracht in mijn woning. Moet ik daarvoor opnieuw betalen als ik mijn woning koop?

  De taxateur zal de waarde van uw woning vaststellen zonder de verbeteringen die u zelf als huurder heeft aangebracht. Als u koopt betaalt u dus niet opnieuw voor deze verbeteringen.
  Wanneer u de woning ter zijner tijd gaat verkopen aan de corporatie of ontwikkelaar, dan zullen de verbeteringen die u als huurder had aangebracht wel gewaardeerd worden.

 • bekijk antwoord

  Ik wil mijn Koopgarantwoning verkopen. Wat moet ik doen?

  U stuurt een aangetekende brief aan de woningcorporatie of ontwikkelaar van wie u uw woning heeft gekocht. In deze brief schrijft u dat u de woning wilt verkopen.

  De woningcorporatie of ontwikkelaar neemt na ontvangst van uw brief contact met u op. De corporatie of ontwikkelaar legt uit hoe de verkoop in zijn werk zal gaan.

 • bekijk antwoord

  Mijn woning is getaxeerd en ik ben het niet eens met de waarde. Kan ik daar bezwaar tegen maken?

  Als u eigenaar bent van de woning en u bent het niet eens met de getaxeerde waarde, dan kunt u dat kenbaar maken aan de corporatie/ontwikkelaar. U kunt dan gebruik maken van de geschillenregeling.

   

  Geschillenregeling

  Bij de geschillenregeling wijst u als verkoper een taxateur aan, de corporatie/ontwikkalaar wijst een taxateur aan, en deze 2 taxateurs wijzen gezamenlijk een 3e taxateur aan. Deze 3 taxateurs mogen niet eerder bij deze verkoop betrokken zijn geweest. Gezamenlijk stellen zij de waarde van uw woning vast en dit wordt vastgelegd in een gevalideerd taxatierapport. Deze waarde is bindend voor beide partijen. De kosten voor de geschillenregeling worden gedeeld door de ontwikkelaar/corporatie en u als verkoper.

   

  Huurder

  Als u de woning nu huurt en u bent het niet eens met de getaxeerde waarde van de woning, dan kunt u besluiten niet over te gaan tot de koop van de woning. In dat geval kunt u gewoon blijven huren.

 • bekijk antwoord

  Waar kan ik het aanbod van Koopgarantwoningen vinden?

  Op onze website vind u de kaart van Nederland, waar alle woningcorporaties en ontwikkelaars staan die één van onze produkten, waaronder Koopgarant, gebruiken. Via de eigen website van de corporaties en ontwikkelaars kunt u de woningen vinden die zij verkopen met Koopgarant.

  Op de website Vind je Plek vindt u het Koopgarantaanbod van meerdere corporaties.

 • bekijk antwoord

  Ben je bij Koopgarant verplicht om een hypotheek af te sluiten?

  Bij het kopen van een woning met Koopgarant bent als koper niet verplicht om een hypotheek af te sluiten. Een Koopgarantwoning mag ook uit eigen middelen betaald worden.

 • bekijk antwoord

  Kan ik mijn Koopgarantwoning aan iemand anders verkopen?

  De hoofdregel bij Koopgarant is dat een woning altijd wordt teruggekocht door de corporatie/ontwikkelaar en niet vrij op de markt verkocht kan worden.

  Overdragen aan uw partner is altijd mogelijk. Overdragen aan kinderen kan alleen indien de corporatie/ontwikkelaar deze uitzondering apart in het koopcontract heeft opgenomen (optionele bepaling).

  Om de woning over te dragen aan uw partner of kinderen heeft u altijd toestemming nodig van de corporatie/ontwikkelaar. In geval van kinderen kan het zijn dat in dit project bijvoorbeeld alleen ouderen mogen wonen. Neem in dit soort gevallen altijd tijdig contact op met de corporatie/ontwikkelaar.

 • bekijk antwoord

  Mag ik mijn Koopgarantwoning verhuren nu ik een jaar naar het buitenland ga?

  Bij Koopgarant geldt een zelfbewoningsplicht. Dit houdt in dat u als eigenaar de woning zelf moet bewonen en niet mag verhuren.

  Het kan zijn dat u de woning wil verhuren wanneer u een jaar naar het buitenland gaat. U kunt dan bij de corporatie of ontwikkelaar een verzoek indienen om ontheffing te krijgen voor de zelfbewoningsplicht. De corporatie of ontwikkelaar bepaalt dan zelf of u toestemming krijgt om tijdelijk te verhuren.

  In de meeste gevallen is het ook nodig om toestemming te vragen van de hypotheekverstrekker/ bank wanneer u de woning wilt verhuren.

   

   

 • bekijk antwoord

  Kan Koopgarant gecombineerd worden met een Starterslening?

  Ja, dat is mogelijk, maar het is afhankelijk van de voorwaarden die de gemeente stelt bij het verstrekken van de Starterslening. Informeer hier naar bij de gemeente.